Author Archives: Liviu Bompa

Armaghedonul şi muntele Carmel (1)

Ce reprezintă totuşi acest loc numit „Armaghedon”? Numele pare a însemna „muntele din Meghido”. Însă, în zona cunoscută sub numele Meghido, nu există niciun munte. Doar în vecinătatea ei se află muntele Carmel. Unii cercetători au dedus astfel că expresia „muntele din Meghido” ar face referire la Carmel. Mai mult, cercetătorii Bibliei au văzut în […]

Armaghedonul

Oamenii în general, dar, din păcate, şi mulţi creştini, nu cunosc bine cartea Apocalipsa, dar au auzit totuşi, măcar în treacăt, despre Armaghedon. În cultura secularizată, Armaghedonul a devenit simbolul conflictului final, în care atârnă în balanţă soarta întregului pământ. De pildă, în filmul hollywoodian Armageddon, un asteroid uriaş ameninţă să distrugă planeta. Într-o anumită măsură, […]

Trezirea!

Îl lasă să-l vadă faţa cu bucurie. – Iov 33:26 Ei vor vedea faţa Lui. – Apocalipsa 22:4 Spre sfârşitul adolescenţei, am descoperit că aveam un nodul la sân. Doctorul mi-a spus că părea benign şi mi-a recomandat să-l ţinem sub observaţie. După cinci ani, a început să mă doară sânul şi m-am întors la […]

Ce înseamnă „deosebit”? Sunt eu deosebită?

Să nu vă luaţi după chipul veacului acestuia, ci să vă transformaţi prin înnoirea minţii, ca să puteţi deosebi care este voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită. – Romani 12:2 (EDCR) Într-o vineri noaptea pe la ora 1, mi-a venit o idee şi a trebuit să caut sensul cuvântului „deosebit”. Dicţionarul meu online […]

Babilonul şi Armaghedonul

 Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu prin credinţă pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! 1 Petru 1:5 Cum am afirmat deja, cartea Apocalipsa abundă în imagini şi expresii preluate direct din Vechiul Testament. De exemplu, ea foloseşte de şase ori numele „Babilon”. Dar nu se referă la imperiul lui Nebucadneţar […]

Sabatul ca sigiliu

Sabatul zilei a şaptea a fost semnul poporului adevărat al lui Dumnezeu pe tot parcursul istoriei, începând de la Adam şi Eva şi până la israeliţi. El s-a perpetuat în biserica din Noul Testament, fiind respectat și de Isus, şi de apostoli și fiind semnul distinctiv al „sfinţilor” din timpul sfârşitului, care „păzesc poruncile lui 
Dumnezeu […]

Semnul fiarei

Ce este deci acest semn pe care suntem avertizaţi să nu-l primim? Am văzut într-un studiu anterior că fiara a patra din Daniel 7, în a doua ei etapă (aceeaşi cu fiara ridicată din mare în Apocalipsa 13), „se va încumeta să schimbe vremurile şi legea” (vers. 25). O lege pe care a intenţionat să […]

Sigiliul lui Dumnezeu

Sigiliul, la fel ca semnătura, este utilizat pentru validarea unui document. În trecut, el era ca o ştampilă aplicată pe o bucată de ceară sau de lut moale, făcând dovada autenticităţii unui act sau a faptului că un obiect aparţinea cuiva, era semnul proprietarului. 4. Ce spun următoarele texte despre sigiliul lui Dumnezeu şi aplicarea […]