Category Archives: Devotionale.ro

Evanghelia veşnică

5. Citeşte Apocalipsa 14:6,7. Ce este această „Evanghelie veşnică”? Apocalipsa 14:6-7 6. Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. 7. El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci […]

Pata roșie

„Chiar dacă te-ai spăla cu silitră, chiar dacă ai da cu multă sodă, nelegiuirea ta tot ar rămâne scrisă înaintea Mea” zice Domnul Dumnezeu. – Ieremia 2:22 Într-o seară acum câţiva ani, am luat masa în oraş împreună cu nişte prieteni şi, când m-am întors acasă, am descoperit pe frumoasa mea cămaşă albă o pată […]

Dragostea Duhului

Scriptura arată că Duhul Sfânt este o persoană. Creştinii sunt botezaţi şi în Numele Său (Matei 28:19). Duhul Îl proslăveşte pe Hristos (Ioan 16:14). Duhul îi convinge pe oameni de păcat (Ioan 16:8). El Se poate întrista (Efeseni 4:30). El este Mângâietorul (Ioan 14:16) sau, potrivit altor versiuni, Ajutorul, Sfătuitorul. El ne învaţă (Luca 12:12), […]

Dragostea lui Hristos

Păcatul a creat o prăpastie uriaşă între omenire şi Dumnezeu. Dacă nu se găsea cineva care să o acopere, omenirea era sortită pieirii. Iar rezolvarea problemei păcatului şi repunerea omenirii căzute în legătură cu Dumnezeul cel drept şi sfânt păreau extrem de dificile. Cineva etern şi divin ca Dumnezeu Însuşi trebuia să devină om şi, […]

Dragostea Tatălui

Cu puţin înainte de răstignire, Isus le-a spus ucenicilor că oamenii pot veni la Tatăl doar prin El. 1. Care a fost cererea lui Filip şi ce i-a răspuns Domnul? Ce învăţăm de aici despre Tatăl? Ce concepţii greşite despre Dumnezeu ar trebui să fie clarificate de răspunsul Său? Ioan 14:8,9 8. „Doamne”, I-a zis […]

Un gând de încheiere

„În Apocalipsa, sunt zugrăvite lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Însuși numele dat paginilor ei inspirate – «Apocalipsa (Descoperirea)» – contrazice declaraţia că ar fi o carte sigilată. O descoperire este ceva ce este dat pe faţă. Domnul Isus Însuși i-a dezvăluit servului Său tainele cuprinse în această carte și planul Său este ca ele să […]

Hristos în Apocalipsa (1)

Toate elementele cărţii Apocalipsa, de la structură până la conţinut, au un singur scop: să-L descopere pe Isus Hristos. De aceea se începe cu cuvintele: „Descoperirea lui Isus Hristos” (Apocalypsis Iesou Christou). Expresia aceasta este interpretată în două moduri principale: (1) „descoperirea de la Isus Hristos” şi (2) „descoperirea despre Isus Hristos” (Apocalipsa 1:2). Menţiunea […]

Motivul sanctuarului în Apocalipsa

Pe lângă organizarea pe două părţi majore, Apocalipsa mai este construită şi în jurul temei sanctuarului evreiesc. Motivul sanctuarului se regăseşte în ambele părţi. Când intra cineva în sanctuarul de pe pământ, ajungea mai întâi în curte, la altarul pentru arderile-de-tot, unde erau înjunghiate animalele. După moartea animalului, un simbol al jertfei Domnului Hristos, preotul […]