Category Archives: Devotionale.ro

Cadoul

Şi porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său Isus Hristos şi să ne iubim unii pe alţii, cum ne-a poruncit El. – 1 loan 3:23 „Nu deschide până la ziua ta”, scria pe un bileţel lipit de cadou. Era dimineaţa aniversării zilei mele de naştere şi m-am gândit că acesta va fi primul […]

Un gând de încheiere

„Principiile bunei conduceri sunt valabile în toate tipurile de societate, inclusiv în biserică. Cu toate acestea, în biserică, conducătorul este mai mult decât un conducător. El trebuie să fie şi slujitor. Există o aparentă contradicţie între a fi conducător şi a fi slujitor. Cum poate cineva să conducă şi să slujească în acelaşi timp? Nu […]

Disciplina bisericii

Una dintre îndatoririle organizaţiei bisericii este păstrarea disciplinei, o chestiune spinoasă şi supusă interpretărilor greşite. Din perspectivă biblică, disciplina urmăreşte două lucruri: păstrarea purităţii doctrinare şi păstrarea purităţii vieţii şi practicii creştine. Noul Testament susţine importanţa păstrării purităţii învăţăturii biblice ca urmare a apariţiei apostaziei şi învăţăturilor greşite, în special la sfârşitul timpului. Şi recomandă […]

Conducerea prin slujire

Când era cu ucenicii, Isus a trecut probabil deseori prin clipe de exasperare din cauza luptei lor pentru putere, din cauza căutării lor febrile de a ocupa locurile de frunte în Împărăţia Sa (Marcu 9:33,34; Luca 9:46). Până şi la ultima Cină, au fost stăpâniţi de această dorinţă după dominare şi supremaţie (Luca 22:24). 2. […]

Hristos, Capul bisericii

În Noul Testament, relaţia dintre Hristos şi biserica Sa este ilustrată printr-o metaforă – biserica este trupul lui Hristos. Biserica depinde de El pentru însăşi existenţa ei. El este Capul (Coloseni 1:18, Efeseni 1:22) şi Sursa ei de viaţă. Fără El, ea nu ar exista. Biserica îşi trage identitatea din Hristos, deoarece El este Temelia, […]