Un gând de încheiere

„Timpul venirii lui Hristos, ungerea Lui prin Duhul Sfânt, moartea Lui și vestirea Evangheliei la neamuri erau arătate cu precizie. Iudeii avuseseră privilegiul de a înțelege aceste profeții și a le recunoaște împlinirea în lucrarea lui Isus. Hristos a stăruit ca ucenicii Lui să înțeleagă însemnătatea studiului profețiilor. Referindu-Se la profeția dată lui Daniel cu privire la timpul lor, El le-a zis: «Cine citește să înțeleagă» (Matei 24:15). După înviere, El le-a explicat ucenicilor din toți profeții «ce era cu privire la El» (Luca 24:27). Mântuitorul vorbise prin toți profeții. «Duhul lui Hristos care era în ei … vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate» (1 Petru 1:11).” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 234

Studiu suplimentar: Citește cu atenție în Profeți și regi, capitolul „Venirea unui Răscumpărător”, despre profeția celor şaptezeci de săptămâni și împlinirea lor istorică.

Post-ul Un gând de încheiere apare prima dată în Studiu Biblic.

Powered by WPeMatico