Capitolul 20 – MOȘTENIREA SFINȚILOR

Evenimentele ultimelor zile

1. Unde se găsesc dreptul nostru și pregătirea de a intra în cer?

2. Ce obicei este un scut împotriva apariției vrăjmașului?

3. Care sunt stimulentele puternice pentru a sluji Creatorului și Răscumpărătorului nostru?

4. Ce nu reușește să facă vorbirea cea mai înflăcărată?

5. Cerul este…….în toate. Ce înseamnă aceasta?

6. De ce nu trebuie să facem presupuneri cu privire la viața pe noul pământ?

7. Cum vor ieși cei salvați din morminte?

8. Care este cel mai mare dar al lui Dumnezeu pentru noi? De ce?

9. Ce ar trebui să lăsăm pe seama lui Dumnezeu?

10. Ce vor face îngerii pentru mamele care au făcut eforturi pentru câștigarea copiilor lor pentru Hristos?

11. Dacă vrei să fii un sfânt în ceruri ce ar trebui să fii pe pământ?

12. De cine nu vor fi mânjite curțile cerești? Ce înseamnă pentru tine?

13. Ce va înțelege fiecare răscumpărat despre misiunea îngerilor?

14. De ce a fost îngăduit ca marea liptă să continue de-a lungul secolelor?

15. Despre ce este cântecul pe care îl vor cânta cei mântuiți?

16. Ce nu se va mai găsi în cercetarea creațiunii pe noul pământ?

17. Care va fi principala cercetare pe noul pământ?

18. Cine ne va explica aspectele întunecate ale experiențelor prin care am trecut?

19. Unde și când se vor vedea efectele faptelor nobile? Ce înseamnă aceasta pentru mine?

20. Ce nu vom pute înțelege niciodată pe deplin?

21. Ce declară în veșnicie întrega creațiune?