Author Archives: L. Bompa

Tari în Hristos

Și-L rog ca, potrivit cu bogăția slavei Sale, să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru. (Efeseni 3:16) Mântuitorul nostru a reprezentat cerințele Sale ca fiind asemenea unui jug, iar viața creștinului, ca fiind una în care trebuie purtate poveri. Totuși, punându-le în contrast pe acestea cu puterea plină […]

Pierderea vieţii

Ca fiinţe omeneşti, cunoaştem realitatea morţii. Citim despre ea, o vedem şi poate chiar am fost aproape să ne confruntăm personal cu ea. 5. Cum este descrisă moartea în Scriptură și de ce este descrisă astfel? 1 Corinteni 15:26 Vrăjmaşul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Cine dintre noi, pierzând pe […]

Pierderea libertăţii

Doar Dumnezeu ştie câte milioane sau miliarde de oameni se luptă cu o formă de dependenţă (sau adicţie). Nici până azi cercetătorii nu înţeleg exact ce anume o cauzează, chiar dacă, în anumite cazuri, pot să vadă efectiv partea din creier care este sediul poftelor şi al dorinţelor. Din nefericire, depistarea sediului dependenţelor nu înseamnă […]

Pierderea încrederii (II)

Încrederea se pierde şi atunci când există violenţă în familie. Deşi pare de necrezut, studiile arată că familia, căminul, este cel mai violent loc din societate. Violenţa în familie afectează toate tipurile de familie, inclusiv căminul creştin. Violenţa este un atac de orice fel – verbal, fizic, emoţional, sexual sau de neglijenţă activă ori pasivă […]

O biserică vie

Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu, și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Isus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. (1 Tesaloniceni 4:1) Urmărește ediția video aici. Tânjim să vedem adevăratul caracter creștin manifestat în biserică; […]

Dumnezeu – pe primul loc

Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngâmfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug, ca să ne bucurăm de ele. (1 Timotei 6:17) Urmărește ediția video aici. Este periculos să investești timp, idei și tărie pentru urmărirea unui câștig lumesc, chiar […]

Slujire voioasă

Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă, ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde. (Evrei 6:11) Dumnezeu privește favorabil spre faptele slujitorilor Săi credincioși. A fost întotdeauna datoria poporului ales al lui Dumnezeu să lucreze în mod neegoist; însă unii neglijează lucrarea pe care ar trebui s-o facă, iar alții […]

Știință și revelație

Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!” (Psalmii 14:1) Există unii care cred că au făcut mari descoperiri în știință. Ei citează păreri ale oamenilor învățați, considerându-se infailibili, și prezintă altora concluziile științei ca fiind adevăruri care nu pot fi negate. Iar Cuvântul lui Dumnezeu, care a fost dat ca o candelă pentru călătorul […]