Author Archives: L. Bompa

Munca este o binecuvântare

Iată care a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma: era îngâmfată, trăia în belșug și într-o liniște nepăsătoare. (Ezechiel 16:49) Munca a fost dată de Dumnezeu omenirii ca o binecuvântare, ca să ne ocupe mintea, să ne întărească trupul și să ne dezvolte toate facultățile. Adam și Eva au muncit în Grădina Edenului și ei au […]

Lumina lumii

Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii. (Efeseni 5:8) Domnul Hristos le-a spus ucenicilor Săi: „Voi sunteți lumina lumii.” Așa cum soarele se ivește pe cer pentru a umple lumea de strălucire, la fel urmașii lui Isus trebuie să răspândească lumina adevărului asupra acelora care bâjbâie […]

Cele două căi

Intrați pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. (Matei 7:13-14) Urmărește ediția video aici. Aceste căi sunt distincte, separate și au […]

Un gând de încheiere

Unitatea – cea dintâi lucrare. „Cea dintâi lucrare a creştinilor este să fie uniţi în familie. … Cu cât membrii unei familii sunt mai uniţi în lucrarea lor în cămin, cu atât mai înălţătoare şi mai favorabilă va fi influenţa pe care tatăl şi mama, fiii şi fiicele o vor exercita în afara căminului.” – […]

Să iubim așa cum promitem!

Coeziunea şi unitatea familiei depind de angajamentul tuturor membrilor ei, începând cu angajamentul soţilor de a-şi purta de grijă unul altuia. Istoria biblică prezintă şi exemple de promisiuni încălcate, de încredere înşelată, de lipsa angajamentului acolo unde acesta ar fi trebuit să existe. Dar Scriptura oferă şi exemple de oameni simpli care, cu ajutorul lui […]

Egoismul distruge familia

Dacă mândria şi egoismul ar fi lăsate deoparte, în cinci minute ar fi îndepărtate chiar şi cele mai mari dificultăţi.” – Ellen G. White, Scrieri timpurii, p. 119 Natura noastră a fost coruptă de păcat. Şi, probabil, cel mai teribil exemplu al acestei degradări este egoismul. Parcă ne naştem egoişti; vedem această tendinţă şi la […]

Mama

Fiii ei se scoală şi o numesc fericită; bărbatul ei se scoală şi-i aduce laude zicând: „Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate.” – Proverbele 31:28,29 Îmi place foarte mult să scriu şi să creez felicitări pentru cei dragi. Strâng reviste care mi se par interesante, hârtii de diverse texturi […]

Hristos a făcut pace

1. Cum descrie Pavel unitatea dintre credincioși? Cum a făcut Hristos din „doi” „unul”? Efeseni 2:11-22 11. De aceea, voi, care altădată eraţi Neamuri din naştere, numiţi netăiaţi împrejur de către aceia care se cheamă tăiaţi împrejur, şi care sunt tăiaţi împrejur în trup de mâna omului: 12. aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi […]