Author Archives: L. Bompa

Visul lui Dumnezeu

Domnul oştirilor a jurat şi a zis: „Da, ce am hotărât se va întâmpla, ce am pus la cale se va împlini.” – Isaia 14:24 La sfârşitul lunii mai 2003, aveam treizeci şi doi de ani şi încă eram singură. L-am întrebat pe Dumnezeu dacă greşeam încrezându-mă în El să îmi aleagă un soţ, luând […]

Un gând de încheiere

„Căsătoria a primit binecuvântarea lui Hristos și trebuie să fie privită ca o instituție sfântă. Adevărata religie nu trebuie să contracareze planurile lui Dumnezeu. El a rânduit ca bărbatul și femeia să fie uniți prin legătura sfântă a căsătoriei, să formeze familii care, încununate cu cinste, vor fi simboluri ale familiei din cer. La începutul […]

Un dar din partea Creatorului

Dumnezeu a avut un scop când l-a creat pe om ca bărbat și femeie (Geneza 1:26-28). Deși fiecare poartă chipul Său, unirea sexelor opuse într-un „singur trup” în cadrul căsătoriei reflectă unitatea din cadrul Dumnezeirii. Împreunarea bărbatului cu femeia asigură, de asemenea, procrearea unei vieți noi, o expresie umană unică a chipului divin. 7. Ce […]

Dragostea la vremea potrivită

Cântarea cântărilor 4:16 și 5:1 constituie centrul cărții, punctul culminant – nunta. 6. La ce se referă Solomon în următoarele pasaje? Cântarea cântărilor 4:12,16 12. Eşti o grădină închisă, soro, mireaso, un izvor închis, o fântână pecetluită. 16. Scoală-te, crivăţule! Vino, vântule de miazăzi! Suflaţi peste grădina mea, ca să picure mirosurile din ea! – […]

O cunoaștere plină de iubire

Mulți au văzut în Cântarea cântărilor tema „întoarcerii la Eden”. Deși cuplul descris nu este alcătuit din primul bărbat și prima femeie, poemul ne aduce aminte de prima grădină. Planul lui Dumnezeu ca ei să fie „un singur trup” (Geneza 2:24,25) este ilustrat pretutindeni prin metafore și simboluri. 4. Cum prezintă Cântarea cântărilor un angajament […]

Aspecte ale dragostei în cântarea dragostei

3. Ce aspecte ale dragostei sunt prezentate în următoarele pasaje? 1:2,13 2. Să mă sărute cu sărutările gurii lui! Căci toate dezmierdările tale sunt mai bune decât vinul, 13. Preaiubitul meu îmi este ca un mănunchi de mir care se odihneşte între ţâţele mele. 2:10-13,16 10. Preaiubitul meu vorbeşte şi-mi zice: „Scoală-te, iubito, şi vino, […]

Viața indivizibilă

1. Cum ai caracteriza perspectiva Bibliei asupra corpului uman, pe baza următoarelor pasaje? Geneza 2:7 Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu. Psalmii 63:1 Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! Îmi însetează sufletul după Tine, […]

Un gând de încheiere

Păstrează-ți inima în cer. „Creștinii ar trebui să fie mai atenți pentru a-și păzi inima cu toată sârguința. Ei ar trebui să cultive dragostea pentru meditație și pentru un spirit de devoțiune. Unii par să fie invidioși pe momentele petrecute în meditație, în cercetarea Scripturilor și în rugăciune, ca și cum timpul folosit astfel ar […]