Author Archives: L. Bompa

„Mai bine pe acoperiș…”

5. Cum tratează cartea Proverbele cu umor unele dintre nemulțumirile vieții domestice? Ce efect are acest umor? Proverbele 21:9,19 9. Mai bine să locuieşti într-un colţ pe acoperiş, decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. 19. Mai bine să locuieşti într-un pământ pustiu, decât cu o nevastă gâlcevitoare şi supărăcioasă. Proverbele 27:15,16 15. O […]

Corectează cu dragoste!

3. Ce ne învață cartea Proverbele despre importanța disciplinării și corectării copiilor? Proverbe 10:17 Cine îşi aduce aminte de certare apucă pe calea vieţii; dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greşite. Proverbe 23:13,14 13. Nu cruţa copilul de mustrare, căci dacă-l vei lovi cu nuiaua nu va muri. 14. Lovindu-l cu nuiaua, îi […]

Iubește femeia potrivită

1. Care sunt problemele și consecințele pe care le implică o relație sexuală înainte de căsătorie sau în afara căsătoriei, prezentate în pasajul următor? Proverbele 5:3-14 3. Căci buzele femeii străine strecoară miere, şi cerul gurii ei este mai lunecos decât untdelemnul; 4. dar la urmă este amară ca pelinul, ascuţită ca o sabie cu […]

La cine sunt cheile?

Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi. – 1 Petru 5:7 „Mi-aţi văzut cheile? Nu sunt la locul lor.” Fiica mea şi soţul ei, Dennis, nu îşi aminteau să fi văzut cheile, aşa că am început să căutăm prin buzunare şi pe sub perne, chiar şi în spatele canapelei, […]

Un gând de încheiere

„În timp ce trăia o viaţă de muncă activă, Enoh îşi păstra cu fermitate comuniunea cu Dumnezeu. Cu cât lucrările lui erau mai mari şi mai urgente, cu atât rugăciunile lui erau mai stăruitoare şi mai perseverente. Din când în când, Enoh se retrăgea un timp în singurătate şi linişte, însetat după acea cunoaştere pe […]

Singurătatea spirituală

O tânără, pe nume Natalie, era căsătorită de şapte ani când, la invitaţia unei prietene, a participat la o evanghelizare într-o biserică adventistă. Convinsă de ceea ce a aflat, şi-a predat inima lui Hristos, a trăit experienţa naşterii din nou şi, în ciuda împotrivirii categorice a soţului, a părinţilor, a rudelor şi chiar a vecinei […]

Moartea și singurătatea

Cineva a întrebat odată: Care este deosebirea dintre oameni şi găini în ce priveşte moartea? Răspunsul este că noi, oamenii, ştim că vom muri, spre deosebire de găini, care nu ştiu. Iar faptul că ştim că, inevitabil, vom muri are un impact puternic asupra modului în care trăim. Toate relaţiile, inclusiv cea de căsătorie, se […]

Cei necăsătoriţi

O tânără vorbea despre avantajele pe care le are nefiind căsătorită: „De două ori am avut ocazia să merg să servesc în câmpul misionar şi am răspuns fără ezitare.” O persoană căsătorită, cu familie, poate că ar fi avut nevoie de mai mult timp pentru a lua o astfel de decizie, deoarece aceasta nu o […]