Author Archives: L. Bompa

Un gând de încheiere

„Spiritul dărniciei este spiritul Cerului. Spiritul egoismului este spiritul lui Satana. Dragostea care se jertfeşte pe sine a lui Hristos este descoperită la cruce. El a dat tot ce avea şi apoi S-a dat pe Sine Însuşi ca omul să poată fi mântuit. Crucea lui Hristos apelează la bunăvoinţa fiecărui urmaş al binecuvântatului Mântuitor. Principiul […]

Matei 27

MATEI 27 1. Când s-a făcut ziuă, toți preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului au ținut sfat împotriva lui Isus, ca să-L omoare. 2. După ce L-au legat, L-au dus și L-au dat în mâna dregătorului Pilat din Pont. Căința și moartea lui Iuda 3. Atunci, Iuda, vânzătorul, când a văzut că Isus […]

Din raţiuni sufleteşti

Deşi infim în comparaţie cu darurile altora, darul văduvei, despre care am amintit într-un studiu anterior, a fost generos fiindcă arăta ceva despre caracterul şi inima ei, determinându-L pe Isus să declare: „Adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toţi ceilalţi” (Luca 21:3). Numai Dumnezeu (Iacov 4:12) ne cunoaşte adevăratele […]

Matei 24

MATEI 24 1. La ieșirea din Templu, pe când mergea Isus, ucenicii Lui s-au apropiat de El ca să-I arate clădirile Templului. 2. Dar Isus le-a zis: „Vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.” 3. El a șezut jos, pe Muntele […]

Un gând de încheiere

Uităm uşor că Îi datorăm Domnului fiecare respiraţie, fiecare bătaie a inimii şi fiecare clipă a existenţei. În Faptele 17, Pavel le vorbeşte atenienilor despre Dumnezeul adevărat, arătând că El este nu doar Creatorul („Dumnezeu care a făcut lumea şi tot ce este în ea”, vers. 24), ci şi Susţinătorul („În El avem viaţa, mişcarea […]

Matei 19

MATEI 19 1. După ce a sfârșit Isus cuvântările acestea, a plecat din Galileea și a venit în ținutul Iudeii, dincolo de Iordan. 2. După El au mers multe gloate; și acolo a vindecat pe cei bolnavi. 3. Fariseii au venit la El și, ca să-L ispitească, I-au zis: „Oare este îngăduit unui bărbat să-și […]