Author Archives: L. Bompa

Scopul zecimii

Pavel îi scrie lui Timotei: „«Să nu legi gura boului când treieră bucate» şi «Vrednic este lucrătorul de plata lui»” (1 Timotei 5:18), citându-l aici pe Moise, (Deuteronomul 25:4) şi, respectiv, pe Domnul Isus (Luca 10:7). Se pare că regula cu privire la animalele de povară circula sub formă de proverb şi transmitea ideea că […]

Binecuvântările lui Dumnezeu

Dumnezeu a promis belşug de binecuvântare celor care aduc zecimea cu credincioşie (Maleahi 3:10). Însă binecuvântarea Sa nu este unidimensională. Sublinierea exclusivă a acumulării valorilor materiale, de exemplu, în detrimentul celorlalte aspecte, creează o perspectivă extrem de îngustă asupra binecuvântărilor Sale. Binecuvântarea promisă este atât materială, cât şi spirituală. În plan spiritual, ea cuprinde mântuirea, […]

Împreună finanţăm misiunea

Isus ne cheamă să propovăduim Evanghelia şi să facem ucenici, învăţându-i să păzească tot ce ne-a poruncit (Matei 28:19,20). El vrea să ne implicăm în cea mai nobilă cauză de pe pământ: salvarea oamenilor. Una dintre responsabilităţile noastre ca administratori ai Săi o constituie finanţarea acestei misiuni din resursele pe care ni le oferă El. […]

Matei 15

MATEI 15 1. Atunci, niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Isus și I-au zis: 2. „Pentru ce calcă ucenicii Tăi datina bătrânilor? Căci nu-și spală mâinile când mănâncă.” 3. Drept răspuns, El le-a zis: „Dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? 4. Căci Dumnezeu a zis: […]

Matei 14

MATEI 14 1. În vremea aceea, cârmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre Isus 2. și a zis slujitorilor săi: „Acesta este Ioan Botezătorul! A înviat din morți și de aceea se fac minuni prin el.” 3. Căci Irod prinsese pe Ioan, îl legase și-l pusese în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip; 4. […]

Matei 11

Matei 11 1. După ce a isprăvit de dat învățături la cei doisprezece ucenici ai Săi, Isus a plecat de acolo, ca să învețe pe oameni și să propovăduiască în cetățile lor. Trimișii lui Ioan Botezătorul 2. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos 3. și a trimis să-L întrebe prin ucenicii săi: […]

Matei 10

MATEI 10 1. Apoi, Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi și le-a dat putere să scoată duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. 2. Iată numele celor doisprezece apostoli: Cel dintâi, Simon, zis Petru, și Andrei, fratele lui; Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele […]