Author Archives: L. Bompa

Matei 7

MATEI 7 1. Nu judecați, ca să nu fiți judecați. 2. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați; și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. 3. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? 4. Sau cum poți […]

Om de încredere

7. Ce înseamnă să fii „om de încredere”? De ce este trăsătura aceasta extrem de importantă pentru un creștin? Luca 16:10-12 10. Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari; şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari. 11. Deci, dacă n-aţi […]

Matei 5

MATEI 5 1. Când a văzut Isus noroadele, S-a suit pe munte și, după ce a șezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El. 2. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel: 3. „Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăția cerurilor! 4. Ferice de cei ce plâng, căci ei […]

O conştiinţă curată

Există multe lucruri valoroase pe care le putem avea: sănătatea, dragostea, prietenii, o familie mare. Toate acestea sunt binecuvântări. Dar probabil că cea mai preţioasă dintre toate este o conştiinţă curată. 4. Ce înseamnă să ai un cuget rău sau să fii „însemnat cu fierul roşu în cuget”? Evrei 10:19-22   19. Astfel, dar, fraţilor, […]

Loialitatea

2. Ce ne învaţă Biblia despre credincioşia faţă de Dumnezeu? Matei 6:24   Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt; nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona. Faptul că Dumnezeu „Se numeşte gelos” […]

Un gând de încheiere

Expresia „economul casei” din Geneza 43:19 redă expresia asher al bayt. Cuvântul „casă” îşi are importanţa lui. Dacă prin „casă” ne referim la familia dintr-o anumită locuinţă, atunci vorbim despre ceva mai preţios decât casa în sine. Înţelegem de aici că administratorul lui Dumnezeu are în grijă lucruri foarte valoroase care nu-i aparţin. Responsabilitatea lui […]

Responsabilităţile ispravnicului

Un ispravnic (administrator) înţelept este caracterizat de dispoziţia de a accepta şi a practica principiul moral al responsabilităţii personale. Acceptarea responsabilităţii personale constă din deciziile pe care le luăm şi din acţiunile noastre. Ea recunoaşte relaţia cauză-efect. Dispoziţia de a accepta responsabilitatea personală este trăsătura definitorie a administratorului lui Dumnezeu, care trebuie să urmărească un […]