Author Archives: L. Bompa

Zaharia 14

ZAHARIA 14 1. Iată, vine ziua Domnului, când toate prăzile tale vor fi împărțite în mijlocul tău. 2. Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite și femeile, batjocorite; jumătate din cetate va merge în robie, dar rămășița poporului nu va fi nimicită cu desăvârșire din […]

Administratorii în Noul Testament

În Noul Testament, cei doi termeni principali cu sensul de „administrator” sunt epitropos (apare de trei ori) şi oikonomos (de zece ori) şi se referă la responsabilităţi manageriale încredinţate de stăpân unui administrator. În Noul Testament, se subliniază în special responsabilitatea personală (Luca 12:48) şi ce se aşteaptă de la el (1 Corinteni 4:2). În […]

Maleahi 1

MALEAHI 1 1. Prorocia, cuvântul Domnului, către Israel, prin Maleahi: 2. „V-am iubit”, zice Domnul. „Și voi ziceți: ‘Cu ce ne-ai iubit?’ Nu este Esau frate cu Iacov?”, zice Domnul; „totuși am iubit pe Iacov 3. și am urât pe Esau, i-am prefăcut munții într-o pustietate și moștenirea lui am dat-o șacalilor din pustie.” 4. […]

Administratorii în Vechiul Testament

În Vechiul Testament întâlnim termenul „econom” (Geneza 43:19 şi 44:1,4), care desemna persoana însărcinată cu administrarea averii cuiva, sau „mai-mare peste” (1 Împăraţi 16:9). Administratorul avea grijă de gospodăria şi averile stăpânului său şi era dator să facă ce îi cerea acesta. Iată câteva caracteristici ale unui administrator, aşa cum sunt prezentate în Vechiul Testament. […]

Cere o minune

El face lucruri mari şi nepătrunse, minuni fără număr. – Iov 5:9 Eu si soţul meu am fost atât de încântaţi când ne-am căsătorit, încât nu am observat că numele mamei mele a fost scris greşit pe certificatul de căsătorie şi era parţial şters de pe certificatul meu de naştere. Am descoperit mai târziu, când, […]