Author Archives: L. Bompa

O cruce din hârtie

Acum, Dumnezeul nostru, Te lăudăm şi preamărim Numele Tău cel slăvit. – 1 Cronici 29:13 Un bătrânel locuia într-o colibă cu două camere. Aproape de coliba lui era o fântână dărăpănată şi un Ford din ’48, ruginit, în iarbă. Sub o boltă mică, sub un teanc de ziare vechi, stătea o pereche de cizme uzate. […]

Ritmul vieţii

Oamenii de ştiinţă vorbesc despre ritmul circadian, un ritm biologic (numit şi „ceasul organismului”) care reglează funcţionalitatea corpului nostru. Cu alte cuvinte, un anumit grad de regularitate există chiar şi în corpul nostru. Prin urmare, într-o anumită măsură, un ritm există pretutindeni în jurul nostru şi chiar în noi. 3. Care sunt perioadele (sau „anotimpurile”) […]

Deuteronomul 9

Deuteronomul 9 1. Ascultă, Israele! Astăzi vei trece Iordanul, ca să te faci stăpân pe nişte neamuri mai mari şi mai puternice decât tine, pe cetăţi mari şi întărite până la cer, 2. pe un popor mare şi înalt la statură, pe copiii lui Anac, pe care-i cunoşti şi despre care ai auzit zicându-se: „Cine […]

Deuteronomul 8

Deuteronomul 8 1. Să păziţi şi să împliniţi toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiţi, să vă înmulţiţi şi să intraţi în stăpânirea ţării pe care a jurat Domnul că o va da părinţilor voştri. 2. Adu-ţi aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor […]

Un gând de încheiere

Cartea Apocalipsa se încheie cu aceeaşi temă cu care a început: a doua venire a lui Hristos cu putere şi slavă şi întemeierea Împărăţiei veşnice a lui Dumnezeu. Revenirea Domnului, moment în care El va fi în sfârşit unit cu mireasa Lui, constituie punctul culminant al cărţii. Totuşi cartea nu prezintă aceste evenimente dintr-o perspectivă […]

Deuteronomul 6

Deuteronomul 6 1. Iată poruncile, legile şi rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăţ să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire; 2. ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind, în toate zilele vieţii tale, tu, fiul tău şi fiul fiului tău, toate legile şi […]

Deuteronomul 5

Deuteronomul 5 1. Moise a chemat pe tot Israelul şi i-a zis: „Ascultă, Israele, legile şi poruncile pe care vi le spun astăzi în auzul vostru. Învăţaţi-le şi împliniţi-le cu scumpătate. 2. Domnul Dumnezeul nostru a încheiat cu noi un legământ la Horeb. 3. Nu cu părinţii noştri a încheiat Domnul legământul acesta, ci cu […]

Deuteronomul 4

Deuteronomul 4 1. Acum, Israele, ascultă legile şi poruncile pe care vă învăţ să le păziţi. Împliniţi-le, pentru ca să trăiţi şi să intraţi în stăpânirea ţării pe care v-o dă Domnul Dumnezeul părinţilor voştri. 2. Să n-adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc eu şi să nu scădeţi nimic din ele; ci să păziţi […]

Deuteronomul 3

Deuteronomul 3 1. Ne-am întors şi ne-am suit pe drumul care duce la Basan. Og, împăratul Basanului, ne-a ieşit înainte, cu tot poporul lui, ca să lupte împotriva noastră la Edrei. 2. Domnul mi-a zis: „Nu te teme de el; căci îl dau în mâinile tale, pe el şi tot poporul lui şi ţara lui; […]

Deuteronomul 2

Deuteronomul 2 1. Ne-am întors şi am plecat în pustiu, pe drumul care duce la Marea Roşie, cum îmi poruncise Domnul; şi am ocolit multă vreme muntele Seir. 2. Domnul mi-a zis: 3. „Vă ajunge de când ocoliţi muntele acesta. Întoarceţi-vă spre miazănoapte. 4. Dă următoarea poruncă poporului: „Acum aveţi să treceţi prin hotarele fraţilor […]