Category Archives: Devotionale.ro

Psalmii 14

Psalmii 14 1. (Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David.) Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!” S-au stricat oamenii, fac fapte urâte; nu este niciunul care să facă binele. 2. Domnul Se uită de la înălţimea cerurilor peste fiii oamenilor, să vadă de este vreunul care să aibă pricepere şi care […]

Psalmii 13

Psalmii 13 1. (Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David.) Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când Îţi vei ascunde faţa de mine? 2. Până când voi avea sufletul plin de griji şi inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrăjmaşul meu împotriva mea? 3. Priveşte, […]

Un gând de încheiere

După căderea Imperiului Roman, în urma atacurilor barbarilor din nord, episcopul Romei a profitat de dispariția a trei triburi barbare și, din anul 538 d.Hr., a rămas singura putere în Roma. Apoi a preluat mai multe funcții instituționale și politice ca guvernator roman. Așa a apărut papalitatea, învestită cu putere seculară și religioasă pe care […]

Sfinții Celui Preaînalt

6. Conform versetelor de mai jos, ce se întâmplă cu poporul lui Dumnezeu? Daniel 7:18,21,22,25,27 18. Dar sfinţii Celui Preaînalt vor primi împărăţia şi vor stăpâni împărăţia în veci, din veşnicie în veşnicie.’ 21. Am văzut, de asemenea, cum cornul acesta a făcut război sfinţilor şi i-a biruit, 22. până când a venit Cel Îmbătrânit […]

Judecata a început

După viziunea despre cele patru animale și activitățile cornului mic, profetul a văzut o scenă a judecății din ceruri (Daniel 7:9,10,13,14). Când curtea se întrunește, sunt aduse niște scaune de domnie și un Îmbătrânit de zile Se așază. După cum ne arată această scenă cerească, mii și mii de ființe cerești slujesc înaintea celui Îmbătrânit […]

Cornul cel mic

2. Cine este puterea reprezentată de cornul cel mic care apare direct din a patra fiară? Daniel 7:7,8,19-25 7. După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte şi iată că era o a patra fiară, nespus de grozav de înspăimântătoare şi de puternică; avea nişte dinţi mari de fier, mânca, sfărâma şi călca în […]

Patru animale

1. Care este ideea cea mai importantă care reiese din cele arătate lui Daniel și despre ce este viziunea? Daniel 7 1. În anul dintâi al lui Belşaţar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis şi a avut vedenii în mintea lui pe când era în pat. În urmă a scris visul şi a istorisit […]