Category Archives: Devotionale.ro

Căderea plăgilor

Du-te la Faraon dis-de-dimineață… și să te înfățișezi înaintea lui pe malul râului. Să-ți iei în mână toiagul care a fost prefăcut în șarpe. (Exodul 7:15) Moise și fratele său au fost apoi îndemnați să meargă să-l întâlnească pe Faraon dimineața, când acesta se ducea la râu, și acolo, pe malul râului, trebuiau să-i repete […]

Un gând de încheiere

„Și omul are o lucrare de făcut în ziua aceasta [în Sabat]. Nevoile vieții trebuie satisfăcute, bolnavii trebuie îngrijiți, lipsurile celor în nevoie trebuie împlinite. Acela care neglijează să-i ajute în Sabat pe suferinzi nu va fi socotit fără vină. Sfânta zi de odihnă a Domnului a fost făcută pentru om și faptele de milă […]

Odihna Sabatului pentru pământ

Sabatul era parte integrantă a ciclului vieții pentru poporul Israel. Dar principiul Sabatului nu se referea doar la o zi în fiecare săptămână, ci includea și o odihnă specială la fiecare al șaptelea an, culminând cu anul jubiliar după ce treceau de șapte ori șapte ani, adică anul al cincizecilea. 5. Ce este remarcabil în […]

O zi a vindecării

Deși viziunea inițială despre Sabat și păzirea lui era cuprinzătoa- re și îi includea pe toți, când Isus a fost pe pământ, pentru mulți conducători religioși, Sabatul devenise cu totul altceva. În loc să fie o zi de libertate și egalitate, ajunsese o zi plină de reguli și restricții omenești, tradiționale. Domnul Isus a stat […]

O zi a egalității

Un lucru care pare destul de evident și doar la o citire rapidă a Celor Zece Porunci din Exodul 20 și Deuteronomul 5 este că porunca a patra este cea mai detaliată. Dacă unele porunci sunt enunțate chiar și numai în trei cuvinte în unele versiuni (în ebraică, unele doar în două cuvinte), porunca a […]

Un exemplu de iertare

Eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Şi i-a mângâiat și le-a îmbărbătat inimile. (Geneza 50:21) Urmărește versiunea video aici. Fiii lui Iacov s-au întors la tatăl lor cu vestea cea bună: „Iosif tot mai trăiește și chiar el cârmuiește toată țara Egiptului.” La început, bătrânul tată a fost copleșit; nu putea […]

Domnul este în locul acesta

Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. (Geneza 28:16) Urmărește versiunea video aici. Iacov s-a trezit nutrind un simțământ solemn al prezenței lui Dumnezeu… Prin Duhul lui Dumnezeu îi fusese descoperit planul de mântuire, nu pe deplin, ci acele părți pe care era esențial să le cunoască. Timpul primei veniri a […]