Category Archives: Devotionale.ro

2 Cronici 19

2 Cronici 19 1. Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a întors în pace acasă la Ierusalim. 2. Iehu, fiul prorocului Hanani, i-a ieşit înainte şi a zis împăratului Iosafat: „Cum de ai ajutat tu pe cel rău şi ai iubit pe cei ce urăsc pe Domnul? Din pricina aceasta este mâniat Domnul pe tine. 3. Dar […]

2 Cronici 18

2 Cronici 18 1. Iosafat a avut bogăţii şi slavă din belşug şi s-a încuscrit cu Ahab. 2. După câţiva ani s-a coborât la Ahab în Samaria. Ahab a tăiat, pentru el şi pentru poporul care era cu el, un mare număr de oi şi boi şi l-a rugat să se suie la Ramot din […]

2 Cronici 17

2 Cronici 17 1. În locul lui, a domnit fiul său Iosafat. El s-a întărit împotriva lui Israel: 2. a pus oşti în toate cetăţile întărite ale lui Iuda şi a rânduit căpetenii în ţara lui Iuda şi în cetăţile lui Efraim pe care le luase tatăl său, Asa. 3. Domnul a fost cu Iosafat, […]

Răspunsul poporului

Când Ezra a deschis Cuvântul, Tora ebraică, oamenii s-au ridicat în picioare. Înainte de a citi, Ezra a binecuvântat Numele Domnului. După ce a citit, poporul a răspuns la unison: „Amin! Amin!”, înălțând mâinile spre cer (Neemia 8:5,6). Apoi, oamenii și-au plecat capetele și s-au închinat cu fața la pământ. 6. De ce le-au spus […]

2 Cronici 15

2 Cronici 15 1. Duhul lui Dumnezeu a venit peste Azaria, fiul lui Oded, 2. şi Azaria s-a dus înaintea lui Asa şi i-a zis: „Ascultaţi-mă, Asa şi tot Iuda şi Beniamin! Domnul este cu voi când sunteţi cu El; dacă-L căutaţi, Îl veţi găsi; iar dacă-L părăsiţi, şi El vă va părăsi. 3. Multă […]

Despărțirea de lume

Eu vă voi fi Tată, și voi Îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul Cel Atotputernic. (2 Corinteni 6:18) Mi s-a poruncit să atrag atenția poporului nostru asupra instrucțiunilor date de Domnul lui Israel cu privire la importanța separării de lume. Sub domnia lui David, poporul Israel a câștigat tărie și integritate prin ascultare […]

2 Cronici 12

2 Cronici 12 1. Când s-a întărit Roboam în domnie şi a căpătat putere, a părăsit Legea Domnului, şi tot Israelul a părăsit-o împreună cu el. 2. În al cincilea an al domniei lui Roboam, Şişac, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva Ierusalimului, pentru că păcătuiseră împotriva Domnului. 3. Avea o mie două sute de care […]

Un gând de încheiere

„Când a auzit Neemia despre această apăsare crudă, sufletul i s-a umplut de indignare. … Cu energia și hotărârea care-l caracterizau, a pornit la lucru pentru a le aduce ușurare fraților lui.” – Ellen G. White, Profeți și regi, p. 648 „Isus a mers mai departe și a statornicit o regulă care înlătură jurământul. El […]

O poruncă divină

Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă. (Luca 21:36) În limbajul solemn al Scripturii, în acest text este evidențiată o responsabilitate pe care o avem de îndeplinit zilnic toți, bătrâni și tineri. Este necesitatea de a veghea și, de credincioșia cu care ne împlinim această datorie, depinde atât destinul nostru prezent, cât și cel veșnic. […]