Category Archives: Devotionale.ro

De la marea învolburată, la norii cerului

 Text de memorat: Dar domnia, stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinţilor Celui Preaînalt. Împărăţia Lui este o împărăţie veşnică şi toate puterile Îi vor sluji şi-L vor asculta! (Daniel 7:27) Viziunea din Daniel 7, subiectul nostru din această săptămână, își găsește paralela în Daniel 2. Dar […]

Un gând de încheiere

Eliberarea lui Daniel a fost înregistrată și în Evrei 11. În acest capitol, care poate fi numit „Panoul de onoare al eroilor credinței” se spune că profeții, printre alte realizări, „au astupat gurile leilor” (vers. 33). Este un lucru minunat, dar să nu uităm că eroii credinței nu sunt doar cei care au scăpat de […]

Dumnezeu este glorificat

6. Ce mărturie a dat împăratul despre Dumnezeu? Daniel 6:24-28 24. Împăratul a poruncit să aducă pe oamenii aceia care pârâseră pe Daniel. Şi au fost aruncaţi în groapa cu lei ei, copiii lor şi nevestele lor; şi până să ajungă în fundul gropii, leii i-au şi apucat şi le-au fărâmiţat oasele. 25. După aceea, […]

În groapa leilor

5. Ce i-a spus lui Daniel împăratul, cuvinte care arată ce martor credincios pentru Dumnezeu era Daniel? Daniel 6:11-23 11. Atunci, oamenii aceştia au dat năvală în casă şi au găsit pe Daniel rugându-se şi chemând pe Dumnezeul lui. 12. Apoi, s-au înfăţişat înaintea împăratului şi i-au zis cu privire la oprirea împărătească: „N-ai scris […]

Rugăciunea lui Daniel

3. Ce sfat a dat Mântuitorul cu privire la rugăciunea personală? Matei 6:6 Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti. 4. De ce nu s-a rugat Daniel în tăcere, fără să îl vadă […]

Complotul împotriva lui Daniel

2. Ce gândire stătea în spatele decretului dat de Darius? Cum arată el lipsa de profunzime a împăratului? Daniel 6:6-9 6. Apoi, aceste căpetenii şi dregătorii aceştia s-au dus cu mare zarvă la împărat şi i-au vorbit aşa: „Să trăieşti veşnic, împărate Darius! 7. Toate căpeteniile împărăţiei, îngrijitorii, dregătorii, sfetnicii şi cârmuitorii sunt de părere […]

Suflete invidioase

Chiar în ceruri, într-un mediu perfect, Lucifer a simțit invidie față de Hristos. „Lucifer era invidios și gelos pe Domnul Isus Hristos. Totuși, atunci când toți îngerii s-au plecat înaintea lui Isus ca să-I recunoască supremația, înalta autoritate și dreptul de a conduce, Lucifer s-a plecat împreună cu ei, dar inima îi era plină de […]

Un gând de încheiere

La curțile regale din vechime era ceva obișnuit să se dea ospețe. Împăraților le plăcea să organizeze ospețe extravagante și pline de lux pentru a-și arăta măreția și siguranţa. Deși nu cunoaștem toate detaliile acestui ospăț, știm că a avut loc când armata Medo-Persiei era pregătită să atace Babilonul. Omenește vorbind, nu era niciun motiv […]

Căderea Babilonului

5. Ce putem învăța despre căderea Babilonului lui Belșațar care să ne îndrepte atenția către căderea Babilonului din timpul sfârșitului? Daniel 5:29-31 29. Îndată, Belşaţar a dat poruncă şi au îmbrăcat pe Daniel cu purpură, i-au pus un lănţişor de aur la gât şi au dat de ştire că va avea locul al treilea în […]