Category Archives: Devotionale.ro

Un gând de încheiere

„Dumnezeu a dat o dovadă categorică în Cuvântul Său că El îi va pedepsi pe călcătorii Legii Sale. Aceia care se amăgesc cu ideea că El este prea milostiv pentru a-Și aduce la îndeplinire dreptatea asupra păcătosului, să privească la crucea de pe Calvar. … Această jertfă întreagă a fost adusă pentru ca păcătoșii să […]

La templu – închinare și profanare

Când citim relatările despre Isus în Evanghelii, adesea suntem atrași de blândețea care Îl caracteriza pe Isus – grija Lui față de bolnavi și copii, pildele despre cel pierdut și despre Împărăția lui Dumnezeu. Poate de aceea suntem surprinși de momentele în care El acționează cu putere și direct – în special împotriva conducătorilor religioși […]

Isus era din Nazaret

Poate ieși ceva bun din Nazaret? (Ioan 1:46) Domnul Hristos Şi-a petrecut primii treizeci de ani din viață în obscurul sat Nazaret. Locuitorii acestui sat erau proverbiali pentru răutatea lor, de aici și întrebarea lui Natanael: „Poate ieși ceva bun din Nazaret?” Evangheliștii spun însă foarte puțin despre primii ani ai vieții lui Isus. Cu […]

Misiunea lui Hristos

Fie că versetele acelea erau la rând pentru a fi citite în acea zi, fie că Isus le-a căutat în mod intenționat (Isaia 61:1,2) în sulul dat ca să citească din el, nu a fost o coincidență faptul că aceste versete au fost rostite în prima Sa predică publică. Și nici faptul că Luca începe […]

Trăind Adevărul

Harul lui Dumnezeu era peste El. (Luca 2:40) Chiar din copilăria Sa, Domnul Isus a văzut că oamenii nu trăiau așa cum cere Biblia. El a studiat Scripturile și a urmat obiceiurile și felul de viețuire pe care îl recomandă Cuvântul lui Dumnezeu; iar când oamenii Îl socoteau vinovat pentru că trăia așa de smerit […]

Model pentru tineri

Iar Pruncul creștea și Se întărea; era plin de înțelepciune. (Luca 2:40) Poporul iudeu avea idei greșite cu privire la Mesia și lucrarea Sa… Ei căutau să vadă acea slavă ce urmează să-L însoțească pe Domnul Hristos atunci când va veni a doua oară; ei nu studiaseră Biblia ca să știe că prima Sa venire […]

Tânărul Isus

Şi Isus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. (Luca 2:52) Înainte de a veni pe acest pământ, Domnul Isus fusese Rege în ceruri. Fusese la fel de mare ca Dumnezeu, dar i-a iubit atât de mult pe sărmanii oameni de pe acest pământ că a […]

Mila și credincioșia

Când a fost criticat de unii conducători religioși din zilele Sale că mânca împreună cu „păcătoșii”, Isus l-a citat pe profetul Osea, spunându-le să se întoarcă la cărțile lor și să descopere ce a vrut să spună Dumnezeu când a afirmat: „Milă voiesc, iar nu jertfă!” (Matei 9:13, citat din Osea 6:6). Domnul Isus a […]

Un exemplu de iubire

Mama Mea și frații Mei sunt cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și-l împlinesc. (Luca 8:21) Domnul Isus îi iubea pe copii și-i influența întotdeauna spre bine. S-a îngrijit de cei săraci și nevoiași chiar din copilăria Sa. El căuta să fie pe placul tuturor celor cu care venea în contact, fiind amabil, blând și […]