Category Archives: Devotionale.ro

Un mod de închinare

În explicația despre relația dintre închinare și dreptate, profeții mai atrag atenția asupra unui pas: grija față de cei săraci, asupriți și cei în nevoie, ca o parte importantă a închinării. 4. Citește Isaia 58:1. Ce se spune în prima parte a capitolului că nu a mers bine în relaţia dintre Dumnezeu și poporul Său? […]

Domnul Hristos copil

El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. (Ioan 1:10) Apocrifele Noului Testament încearcă să suplinească tăcerea Scripturilor cu privire la primii ani ai vieții Domnului Hristos, redând o schiță imaginară a anilor copilăriei Sale. Aceste scrieri redau incidente extraordinare și miracole care au caracterizat copilăria Sa […]

Unde se auzea vocea Sa

El nu va striga, nu-Şi va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe ulițe… Va vesti judecata după adevăr. (Isaia 42:2-3) Încă din copilăria Sa, Domnul Isus Şi-a conformat viața strict după legile iudaice. În tinerețe a dat dovadă de multă înțelepciune. Harul și puterea lui Dumnezeu erau asupra Sa. Cuvântul Domnului, […]

Vestirea bucuriei

În ținutul acela, erau niște păstori care stăteau afară, în câmp, și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Şi iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor… Şi îngerul le-a zis: „Nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o pricină de mare bucurie pentru tot norodul.” (Luca […]

Un popor nepregătit

Ea va naște un Fiu și-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. (Matei 1:21) Națiunea iudaică își deteriorase religia printr-o mulțime de ceremonii și obiceiuri fără sens… De asemenea, se afla în robie față de romani și trebuia să le plătească tribut. Iudeii nu se împăcaseră […]

Un gând de încheiere

„Prorocii și-au ridicat glasul împotriva apăsării și a nedreptății flagrante, a luxului ieșit din comun și a extravaganței, a petreceri- lor și a beției nerușinate, a destrăbălării și a desfrânării josnice din vremea lor, dar protestele lor, precum și mustrarea păcatelor erau zadarnice.” – Ellen G. White, Profeți și regi, p. 282. „Aceste rostiri clare […]

Profetul Isaia

6. Cum ai descrie răspunsul lui Isaia la ceea ce vede în jurul său? Isaia 1:15-23 15. Când vă întindeţi mâinile, Îmi întorc ochii de la voi; şi oricât de mult v-aţi ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge! 16. Spălaţi-vă deci şi curăţaţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care le-aţi […]

Profetul Ezechiel

Dacă am întreba un grup de creștini care sunt „păcatele Sodomei”, probabil că mulți ar începe să enumere păcate sexuale și alte forme de imoralitate. Geneza 19:1-13 ne prezintă o societate stricată, depravată, pregătită pentru distrugere. Totuși răspunsul este mai complicat. Ezechiel spune: „Iată care a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma: era îngâmfată, trăia în […]

Profetul Mica

Descrie câteva modalităţi prin care, în prezent, poţi trăi practic cuvintele din Mica 6:8. Acesta este probabil unul dintre cele mai cunoscute versete din Biblie. Totuși, la fel ca multe dintre versetele pe care le transformăm în lozinci sau „afișe”, poate că nu cunoaștem contextul atât de bine pe cât am crede. 4. Ce anume […]