Category Archives: Devotionale.ro

Intervenţia împărătesei

3. Ce a spus împărăteasa despre Daniel, lucru pe care împăratul ar fi trebuit să îl știe deja? Ce ne spune despre el faptul că a ignorat cu totul existența lui Daniel? Daniel 5:9-12 9. Din pricina aceasta, împăratul Belşaţar s-a înspăimântat foarte tare, faţa i s-a îngălbenit şi mai-marii lui au rămas încremeniţi. 10. […]

Un oaspete nepoftit

2. Ce s-a întâmplat și de ce a răspuns împăratul astfel? Ce paralelă vedem cu Daniel 2 și de ce este importantă această paralelă? Daniel 5:5-8 5. În clipa aceea, s-au arătat degetele unei mâini de om şi au scris în faţa sfeşnicului, pe tencuiala zidului palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână […]

Ospățul lui Belșațar

1. Ce lucru atât de rău face Belșațar? Cum se arată prin aceasta adevăratul lui caracter? Compară acțiunile sale cu Apocalipsa 17:4-6. Ce asemănări şi deosebiri se găsesc? Daniel 5:1-4 1. Împăratul Belşaţar a făcut un mare ospăţ celor o mie de mai-mari ai lui şi a băut vin înaintea lor. 2. Şi, în cheful […]

Iov 34

Iov 34 1. Elihu a luat din nou cuvântul şi a zis: 2. „Ascultaţi, înţelepţilor, cuvintele mele! Luaţi aminte la mine, pricepuţilor! 3. Căci urechea deosebeşte cuvintele, cum gustă cerul gurii bucatele. 4. Să alegem ce este drept, să vedem între noi ce este bun. 5. Iov a zis: „Sunt nevinovat şi Dumnezeu nu vrea […]

Un gând de încheiere

„Monarhul atât de mândru odinioară a devenit un copil smerit al lui Dumnezeu; conducătorul tiran și arogant a devenit un împărat înțelept și îndurător. Acela care Îl sfidase și Îl hulise pe Dumnezeul cerului a recunoscut acum puterea Celui Preaînalt și, cu seriozitate, a căutat să promoveze temerea de Iehova și fericirea supușilor lui. Sub […]

Smerit și recunoscător

6. Ce a declarat împăratul în pocăinţa sa? Dat fiind contextul, ce lucru important a vrut să transmită? Daniel 4:35 Toţi locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui; El face ce vrea cu oastea cerurilor şi cu locuitorii pământului şi nimeni nu poate să stea împotriva mâinii Lui, nici să-I zică: ‘Ce faci?’ Cum putem […]

„Am ridicat ochii spre cer”

5. Cum și de ce s-a schimbat situația lui Nebucadnețar? Daniel 4:34-37 34. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadneţar, am ridicat ochii spre cer şi mi-a venit iarăşi mintea la loc. Am binecuvântat pe Cel Preaînalt, am lăudat şi slăvit pe Cel ce trăieşte veşnic, Acela a cărui stăpânire este veşnică şi a cărui împărăţie […]

Cel Preaînalt domnește…

În ciuda faptului că i se spusese să se pocăiască și să caute iertarea lui Dumnezeu, mândria fără margini a lui Nebucadnețar a făcut ca această pedeapsă cerească să fie adusă la îndeplinire (Daniel 4:28-33). În timp ce se plimba prin palatul său și se măgulea cu cele realizate, împăratul a fost atins de o […]

Avertizat de profet

3. Pe lângă avertizarea despre ce urma să se întâmple, ce i-a spus Daniel împăratului să facă și de ce? Daniel 4:27 De aceea, împărate, placă-ţi sfatul meu! Pune capăt păcatelor tale şi trăieşte în neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale şi ai milă de cei nenorociţi, şi poate că ţi se va prelungi fericirea!’ Proverbele […]