Category Archives: Devotionale.ro

Profetul Amos

Amos a recunoscut destul de deschis că nu era calificat să fie profet (Amos 7:14,15), dar, atunci când își prezintă solia înaintea poporului, își dovedește capacitatea de a capta atenția ascultătorilor prin ceea ce spune. El începe pe un ton obișnuit, enumerând națiunile înconjurătoare – Siria, Filistia, Fenicia, Edom, Amon și Moab – și nelegiuirile, […]

Strigătul profeților

 Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău? (Mica 6:8) Profeții Vechiului Testament sunt printre cele mai interesante personaje din Biblie. Glasul lor tăios, soliile îndrăznețe, simțământul de întristare, mânie și indignare și prezentarea […]

Lăcustele

Domnul a zis lui Moise: „Întinde-ți mâna peste țara Egiptului ca să vină lăcustele peste țara Egiptului și să mănânce toată iarba pământului, tot ce a lăsat piatra.” (Exodul 10:12) Moise… l-a avertizat pe Faraon că… urma să fie trimisă plaga lăcustelor, care aveau să acopere tot pământul și să mănânce tot ce era verde. […]

O mărturisire și o promisiune false

De data aceasta am păcătuit. Domnul are dreptate, iar eu și poporul meu suntem vinovați. (Exodul 9:27) Poporul Meu va locui în locuința păcii, în case fără grijă și în adăposturi liniștite” (Isaia 32:18). Unica siguranță pentru popoare și indivizi este să fie ascultători de Dumnezeu și să stea întotdeauna de partea adevărului și a […]

„A umbla cu Dumnezeu”

Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul cărții Psalmii, strigătele de laudă sunt tot mai puternice. Ultimii cinci psalmi încep cu porunca simplă și directă: „Lăudați pe Domnul!”, iar Psalmul 146 se concentrează în mod special asupra preocupării lui Dumnezeu pentru cei săraci și asupriți ca motiv principal al acestor laude. 4. Ce mesaj găsim […]

Angajamentul unui împărat

3. Deși Psalmul 101 a fost scris pentru conducători, ce sfat important putem lua din el pentru noi înșine, oricare ar fi poziţia noastră? Psalmul 101 1. Voi cânta bunătatea şi dreptatea; Ţie, Doamne, Îţi voi cânta. 2. Mă voi purta cu înţelepciune pe o cale neprihănită. – Când vei veni la mine? – Voi […]

Căderea plăgilor

Du-te la Faraon dis-de-dimineață… și să te înfățișezi înaintea lui pe malul râului. Să-ți iei în mână toiagul care a fost prefăcut în șarpe. (Exodul 7:15) Moise și fratele său au fost apoi îndemnați să meargă să-l întâlnească pe Faraon dimineața, când acesta se ducea la râu, și acolo, pe malul râului, trebuiau să-i repete […]