Category Archives: Devotionale.ro

Dumnezeu nu își abandonează copiii

Să căutaţi să trăiţi liniştiţi, să vă vedeţi de treburi şi să lucraţi cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit. Şi, astfel, să vă purtaţi cuviincios cu cei de afară şi să n-aveţi trebuinţă de nimeni. (1 Tesaloniceni 4:1 1-12) Ascultă ediția audio aici. Una dintre cele mai dramatice consecinţe ale crizei economice este creşterea incidenţei […]

Iov 26

Iov 26 1. Iov a luat cuvântul şi a zis: 2. „Cât de bine ştii tu să vii în ajutorul slăbiciunii! Cum dai tu ajutor braţului fără putere! 3. Ce bune sfaturi dai tu celui fără pricepere! Ce belşug de înţelepciune dai tu la iveală! 4. Către cine se îndreaptă cuvintele tale? Şi al cui […]

Iov 25

Iov 25 1. Bildad din Şuah a luat cuvântul şi a zis: 2. „Puterea şi groaza sunt ale lui Dumnezeu; El face să împărăţească pacea în ţinuturile Lui înalte. 3. Cine ar putea să-I numere oştile? Şi peste cine nu răsare lumina Lui? 4. Cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu? […]

Al patrulea bărbat

4. Ce s-a întâmplat? Cine era al patrulea bărbat? Daniel 3:19-27 19. La auzul acestor cuvinte, Nebucadneţar s-a umplut de mânie şi şi-a schimbat faţa, întorcându-şi privirile împotriva lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego. A luat din nou cuvântul şi a poruncit să încălzească de şapte ori mai mult cuptorul de cum se cădea să-l încălzească. […]

Încercarea de foc

Pentru cei trei evrei, închinarea la acel chip, impusă de împărat, era o contrafacere evidentă a închinării de la Templul din Ierusalim, a modului în care ei se închinaseră până atunci. Deși dețineau poziții în imperiu și erau loiali împăratului, credincioșia lor față de Dumnezeu stabilea o limită loialității față de om. Ei erau dispuși […]

Chemarea la închinare

2. Ce paralelă putem observa între ce s-a întâmplat în timpul lui Daniel și ce se va întâmpla în viitor? Daniel 3:8-15 8. Cu prilejul acesta şi în aceeaşi vreme, câţiva haldeeni s-au apropiat şi au pârât pe iudei. 9. Ei au luat cuvântul şi au zis împăratului Nebucadneţar: „Să trăieşti veşnic, împărate! 10. Ai […]

Chipul de aur

1. Ce anume l-a motivat pe împărat să facă acest chip? Daniel 3:1-7 1. Împăratul Nebucadneţar a făcut un chip de aur, înalt de şaizeci de coţi şi lat de şase coţi. L-a ridicat în valea Dura, în ţinutul Babilonului. 2. Împăratul Nebucadneţar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori şi pe cârmuitori, pe […]

Din cuptor la palat

 Text de memorat: Iată, Dumnezeul nostru, căruia Îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins şi ne va scoate din mâna ta, împărate. (Daniel 3:17) „Acești tineri, umpluți de Duhul Sfânt, declară înaintea întregii națiuni credința lor, și anume că Acela căruia I se închină este singurul Dumnezeu adevărat și viu. Această demonstrare a […]

Un gând de încheiere

Este instructiv să observăm că acest chip, prezentat în Daniel 2, este făcut din aur și argint, metale care au o oarecare legătură cu puterea economică. Chipul mai este făcut și din aramă și fier, metale care au fost folosite pentru unelte și arme, dar și din lut, care, în lumea veche, era folosit în […]