Category Archives: Devotionale.ro

Jurământul

4. De ce a rostit Neemia un blestem împotriva celor care nu și-au respectat înțelegerea? Neemia 5:12,13 12. Ei au răspuns: „Le vom da înapoi şi nu le vom cere nimic, vom face cum ai zis.” Atunci am chemat pe preoţi, înaintea cărora i-am pus să jure că îşi vor ţine cuvântul. 13. Şi mi-am […]

Apropierea sfârșitului

În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail […] aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. (Daniel 12:1) Vremuri tulburi sunt chiar acum asupra noastră. Împlinirea semnelor timpurilor constituie dovada că ziua Domnului este aproape, este chiar la ușă. Ziarele de […]

Împotriva spiritului legii

2. De ce a reacționat Neemia plin de mânie? Neemia 5:6-8 (vezi și Exodul 21:2-7) Neemia 5:6-8 6. M-am supărat foarte tare când le-am auzit plângerile şi cuvintele acestea. 7. Am hotărât să mustru pe cei mari şi pe dregători, şi le-am zis: „Ce! Voi împrumutaţi cu camătă fraţilor voştri?” Şi am strâns în jurul […]

Vegheați

Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. (Matei 24:42) Starea societății de azi este la fel ca atunci când Dumnezeu a prezentat înaintea lui Israel urâciunile păgânilor și aceleași avertizări sunt necesare și pentru poporul rămășiței. Spiritismul înaintează prin țară cu triumf. „Spiritele demonilor ce fac minuni nemaipomenite” se […]

2 Cronici 5

2 Cronici 5 1. Astfel a fost isprăvită toată lucrarea pe care a făcut-o Solomon pentru Casa Domnului. Apoi a adus argintul, aurul şi toate uneltele pe care le închinase Domnului, tatăl său, David, şi le-a pus în vistieriile Casei lui Dumnezeu. 2. Atunci Solomon a strâns la Ierusalim pe bătrânii lui Israel şi pe […]

Un gând de încheiere

„Descurajarea și împotrivirea pe care clăditorii din zilele lui Neemia le-au întâmpinat atât din partea vrăjmașilor, cât și a pretinșilor prieteni sunt tipice pentru experiența pe care o vor avea astăzi cei care lucrează pentru Dumnezeu. Creștinii sunt puși la probă nu numai prin mânia, nemulțumirea și cruzimea vrăjmașilor, ci și prin indolența, nehotărârea, încropeala […]

2 Cronici 3

2 Cronici 3 1. Solomon a început zidirea Casei Domnului la Ierusalim, pe muntele Moria, care fusese arătat tatălui său, David, în locul pregătit de David în aria lui Ornan, iebusitul. 2. A început să zidească în a doua zi a lunii a doua, în al patrulea an al domniei lui. 3. Iată pe ce […]

Oprirea lucrărilor

5. Ce au făcut vrăjmașii ca să oprească lucrările din Ierusalim? Ezra 4:6-24 6. Sub domnia lui Asuerus, la începutul domniei lui, au scris o pâră împotriva locuitorilor din Iuda şi din Ierusalim. 7. Şi pe vremea lui Artaxerxe, Bişlam, Mitredat, Tabeel şi ceilalţi tovarăşi de slujbă ai lor au scris lui Artaxerxe, împăratul perşilor. […]

Profeții încurajează

Din nefericire, împotrivirea cu care s-au confruntat iudeii din partea națiunilor înconjurătoare, descrisă în Ezra 4, Ezra 5, Ezra 6, le-a produs teamă și oamenii nu au mai vrut să lucreze la templu. După cum am menționat deja, evenimentele prezentate în Ezra 4:6 – 6:22 nu sunt în ordine cronologică. De aceea, vom analiza capitolul […]