Category Archives: Devotionale.ro

Isus era din Nazaret

Poate ieși ceva bun din Nazaret? (Ioan 1:46) Domnul Hristos Şi-a petrecut primii treizeci de ani din viață în obscurul sat Nazaret. Locuitorii acestui sat erau proverbiali pentru răutatea lor, de aici și întrebarea lui Natanael: „Poate ieși ceva bun din Nazaret?” Evangheliștii spun însă foarte puțin despre primii ani ai vieții lui Isus. Cu […]

Misiunea lui Hristos

Fie că versetele acelea erau la rând pentru a fi citite în acea zi, fie că Isus le-a căutat în mod intenționat (Isaia 61:1,2) în sulul dat ca să citească din el, nu a fost o coincidență faptul că aceste versete au fost rostite în prima Sa predică publică. Și nici faptul că Luca începe […]

Trăind Adevărul

Harul lui Dumnezeu era peste El. (Luca 2:40) Chiar din copilăria Sa, Domnul Isus a văzut că oamenii nu trăiau așa cum cere Biblia. El a studiat Scripturile și a urmat obiceiurile și felul de viețuire pe care îl recomandă Cuvântul lui Dumnezeu; iar când oamenii Îl socoteau vinovat pentru că trăia așa de smerit […]

Model pentru tineri

Iar Pruncul creștea și Se întărea; era plin de înțelepciune. (Luca 2:40) Poporul iudeu avea idei greșite cu privire la Mesia și lucrarea Sa… Ei căutau să vadă acea slavă ce urmează să-L însoțească pe Domnul Hristos atunci când va veni a doua oară; ei nu studiaseră Biblia ca să știe că prima Sa venire […]

Tânărul Isus

Şi Isus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. (Luca 2:52) Înainte de a veni pe acest pământ, Domnul Isus fusese Rege în ceruri. Fusese la fel de mare ca Dumnezeu, dar i-a iubit atât de mult pe sărmanii oameni de pe acest pământ că a […]

Mila și credincioșia

Când a fost criticat de unii conducători religioși din zilele Sale că mânca împreună cu „păcătoșii”, Isus l-a citat pe profetul Osea, spunându-le să se întoarcă la cărțile lor și să descopere ce a vrut să spună Dumnezeu când a afirmat: „Milă voiesc, iar nu jertfă!” (Matei 9:13, citat din Osea 6:6). Domnul Isus a […]

Un exemplu de iubire

Mama Mea și frații Mei sunt cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și-l împlinesc. (Luca 8:21) Domnul Isus îi iubea pe copii și-i influența întotdeauna spre bine. S-a îngrijit de cei săraci și nevoiași chiar din copilăria Sa. El căuta să fie pe placul tuturor celor cu care venea în contact, fiind amabil, blând și […]

Un mod de închinare

În explicația despre relația dintre închinare și dreptate, profeții mai atrag atenția asupra unui pas: grija față de cei săraci, asupriți și cei în nevoie, ca o parte importantă a închinării. 4. Citește Isaia 58:1. Ce se spune în prima parte a capitolului că nu a mers bine în relaţia dintre Dumnezeu și poporul Său? […]

Domnul Hristos copil

El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. (Ioan 1:10) Apocrifele Noului Testament încearcă să suplinească tăcerea Scripturilor cu privire la primii ani ai vieții Domnului Hristos, redând o schiță imaginară a anilor copilăriei Sale. Aceste scrieri redau incidente extraordinare și miracole care au caracterizat copilăria Sa […]

Unde se auzea vocea Sa

El nu va striga, nu-Şi va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe ulițe… Va vesti judecata după adevăr. (Isaia 42:2-3) Încă din copilăria Sa, Domnul Isus Şi-a conformat viața strict după legile iudaice. În tinerețe a dat dovadă de multă înțelepciune. Harul și puterea lui Dumnezeu erau asupra Sa. Cuvântul Domnului, […]