Category Archives: Devotionale.ro

Un gând de încheiere

După căderea Imperiului Roman, în urma atacurilor barbarilor din nord, episcopul Romei a profitat de dispariția a trei triburi barbare și, din anul 538 d.Hr., a rămas singura putere în Roma. Apoi a preluat mai multe funcții instituționale și politice ca guvernator roman. Așa a apărut papalitatea, învestită cu putere seculară și religioasă pe care […]

Sfinții Celui Preaînalt

6. Conform versetelor de mai jos, ce se întâmplă cu poporul lui Dumnezeu? Daniel 7:18,21,22,25,27 18. Dar sfinţii Celui Preaînalt vor primi împărăţia şi vor stăpâni împărăţia în veci, din veşnicie în veşnicie.’ 21. Am văzut, de asemenea, cum cornul acesta a făcut război sfinţilor şi i-a biruit, 22. până când a venit Cel Îmbătrânit […]

Judecata a început

După viziunea despre cele patru animale și activitățile cornului mic, profetul a văzut o scenă a judecății din ceruri (Daniel 7:9,10,13,14). Când curtea se întrunește, sunt aduse niște scaune de domnie și un Îmbătrânit de zile Se așază. După cum ne arată această scenă cerească, mii și mii de ființe cerești slujesc înaintea celui Îmbătrânit […]

Cornul cel mic

2. Cine este puterea reprezentată de cornul cel mic care apare direct din a patra fiară? Daniel 7:7,8,19-25 7. După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte şi iată că era o a patra fiară, nespus de grozav de înspăimântătoare şi de puternică; avea nişte dinţi mari de fier, mânca, sfărâma şi călca în […]

Patru animale

1. Care este ideea cea mai importantă care reiese din cele arătate lui Daniel și despre ce este viziunea? Daniel 7 1. În anul dintâi al lui Belşaţar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis şi a avut vedenii în mintea lui pe când era în pat. În urmă a scris visul şi a istorisit […]

De la marea învolburată, la norii cerului

 Text de memorat: Dar domnia, stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinţilor Celui Preaînalt. Împărăţia Lui este o împărăţie veşnică şi toate puterile Îi vor sluji şi-L vor asculta! (Daniel 7:27) Viziunea din Daniel 7, subiectul nostru din această săptămână, își găsește paralela în Daniel 2. Dar […]

Un gând de încheiere

Eliberarea lui Daniel a fost înregistrată și în Evrei 11. În acest capitol, care poate fi numit „Panoul de onoare al eroilor credinței” se spune că profeții, printre alte realizări, „au astupat gurile leilor” (vers. 33). Este un lucru minunat, dar să nu uităm că eroii credinței nu sunt doar cei care au scăpat de […]

Dumnezeu este glorificat

6. Ce mărturie a dat împăratul despre Dumnezeu? Daniel 6:24-28 24. Împăratul a poruncit să aducă pe oamenii aceia care pârâseră pe Daniel. Şi au fost aruncaţi în groapa cu lei ei, copiii lor şi nevestele lor; şi până să ajungă în fundul gropii, leii i-au şi apucat şi le-au fărâmiţat oasele. 25. După aceea, […]

În groapa leilor

5. Ce i-a spus lui Daniel împăratul, cuvinte care arată ce martor credincios pentru Dumnezeu era Daniel? Daniel 6:11-23 11. Atunci, oamenii aceştia au dat năvală în casă şi au găsit pe Daniel rugându-se şi chemând pe Dumnezeul lui. 12. Apoi, s-au înfăţişat înaintea împăratului şi i-au zis cu privire la oprirea împărătească: „N-ai scris […]