Category Archives: Devotionale.ro

Geneza 11

GENEZA 11 1. Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. 2. Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Șinear și au descălecat acolo. 3. Și au zis unul către altul: „Haidem să facem cărămizi și să le ardem bine în foc!” Și cărămida le-a ținut loc de piatră, iar […]

Geneza 10

GENEZA 10 1. Iată spița neamului fiilor lui Noe: Sem, Ham și Iafet. După potop li s-au născut fii. 2. Fiii lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meșec și Tiras. 3. Fiii lui Gomer: Așchenaz, Rifat și Togarma. 4. Fiii lui Iavan: Elișa, Tarșiș, Chitim și Dodanim. 5. De la ei se […]

Geneza 9

GENEZA 9 1. Dumnezeu a binecuvântat pe Noe și pe fiii săi și le-a zis: „Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. 2. S-apuce groaza și frica de voi pe orice dobitoc de pe pământ, pe orice pasăre a cerului, pe tot ce se mișcă pe pământ și pe toți peștii mării: vi le-am dat în mâinile […]

Zilele de pregătire

Înainte de moartea Sa, Isus le-a promis ucenicilor că nu-i va lăsa orfani, ci le va trimite un alt Mângâietor, pe Duhul Sfânt. Duhul avea să le aducă aminte ce le spusese El şi avea să-i îndrume în descoperirea altor adevăruri (Ioan 14:26;Ioan 16:13 ). În ziua înălţării Sale la cer, Isus a repetat făgăduinţa: […]

Geneza 8

GENEZA 8 1. Dumnezeu Și-a adus aminte de Noe, de toate viețuitoarele și de toate vitele care erau cu el în corabie și Dumnezeu a făcut să sufle un vânt pe pământ, și apele s-au potolit. 2. Izvoarele adâncului și stăvilarele cerurilor au fost închise și ploaia din cer a fost oprită. 3. Apele au […]

Geneza 7

GENEZA 7 1. Domnul a zis lui Noe: „Intră în corabie, tu și toată casa ta, căci te-am văzut fără prihană înaintea Mea în neamul acesta de oameni. 2. Ia cu tine câte șapte perechi din toate dobitoacele curate, câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască; o pereche din dobitoacele care nu sunt […]

Un gând de încheiere

„Hristos nu a recunoscut nicio deosebire de naţionalitate, de rang sau de crez. Cărturarii şi fariseii doreau să facă un avantaj local şi naţional din toate darurile cerului şi să excludă restul familiei lui Dumnezeu din această lume. Dar Hristos a venit să dărâme orice zid de despărţire. A venit să arate că darul îndurării […]

Relaţiile interumane în Hristos

Creştinismul este o religie relaţională: el priveşte relaţia cu Dumnezeu şi relaţia cu semenii. Este inutil să pretindem că avem o relaţie profundă cu Dumnezeu atât timp cât ea nu ne influenţează cu nimic relaţia cu ceilalţi oameni. Creştinismul nu este o religie individualistă. Principiile unităţii prezentate de Pavel în Epistola către efeseni pot fi […]

Conducătorii bisericii şi unitatea

Mântuirea le este oferită tuturor celor dispuşi să o accepte, însă unii oameni primesc anumite daruri spirituale în scopuri speciale. (Efeseni 4:7) 5. Cu ce daruri ale conducerii a înzestrat Dumnezeu biserica şi în ce scop? Efeseni 4:11,12 11. Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori […]

Unitatea – biserica văzută ca un singur trup

3. Cum ar trebui să se poarte creş nii pentru a fi vrednici de chemarea primită? Efeseni 4:1-3 1. Vă sfătuiesc, dar, eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o, 2. cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste 3. […]