Category Archives: Devotionale.ro

Un gând de încheiere

„Domnul doreşte ca slujitorii Săi aleşi să înveţe cum să se unească într-un efort armonios. Unora ar putea să li se pară că deosebirea dintre darurile lor şi cele ale unui colaborator este prea mare pentru a le îngădui să se unească într-o lucrare armonioasă, dar, dacă îşi aduc aminte că există o varietate de […]

„Se vor vârî între voi lupi răpitori”

8. Cu privire la ce i-a avertizat Pavel pe prezbiterii bisericii din Efes?Ce trebuiau să facă ei pentru ca lucrurile acestea să nu se întâmple? Faptele 20:25-31 25. Şi acum, ştiu că nu-mi veţi mai vedea faţa, voi toţi aceia în mijlocul cărora am umblat propovăduind Împărăţia lui Dumnezeu. 26. De aceea vă mărturisesc astăzi […]

Schisma din Corint

Din nefericire, problema dezbinării în poporul lui Dumnezeu nu a dispărut nici în perioada Noului Testament. Primele patru capitole din 1 Corinteni constituie un apel la unitate. În timp ce se afla în Efes, Pavel a aflat că în biserica din Corint apăruseră dezbinări între membri. Şi îşi începe scrisoarea către ei cu o lungă […]

Divizarea naţiunii

Apostazia poporului lui Dumnezeu şi consecinţele ei cumplite nu au apărut peste noapte, ci în urma unor decizii greşite luate de-a lungul mai multor secole. 5. Citeşte istoria regelui Roboam. Care au fost cauzele divizării naţiunii? 1 Împăraţi 12:1-16 1. Roboam s-a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să-l facă împărat. 2. […]

„Fiecare făcea ce-i plăcea”

3. Ce probleme au apărut în poporul lui Dumnezeu? Judecătorii 17:6 În vremea aceea, nu era împărat în Israel. Fiecare făcea ce-i plăcea Judecătorii 21:25 Pe vremea aceea, nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce-i plăcea. Nu există reţetă mai bună pentru divizare şi dezbinare în poporul lui Dumnezeu! Unitatea israeliţilor trebuia să se […]

„Boiler!”

Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.” – Marcu 16:15 Am mers să-mi iau fiul din parcul unde ieşise cu colegii de la şcoală în acea zi. Majoritatea copiilor se jucau peste tot prin parc, fiind supravegheaţi de diferiţi profesori de la şcoala lui Drew, o şcoală pentru copii […]

Cauzele discordiei

 Începutul înţelepciunii este frica de Domnul; şi ştiinţa sfinţilor este priceperea. Proverbele 9:10 Profeții din Vechiul Testament i-au chemat în repetate rânduri pe israeliți să asculte de cerințele lui Dumnezeu. Neascultarea și nepăsarea aveau să conducă la apostazie și discordie. Ascultarea de legile lui Dumnezeu avea menirea să-i protejeze de consecințele naturale ale păcatului și […]

Un gând de încheiere

Planul iniţial al lui Dumnezeu pentru crearea omenirii este reflectat şi de instituţia familiei (Geneza 2:21-24), şi de cea a Sabatului. Sabatul a fost dat pentru toţi oamenii, cum a arătat Isus în Marcu 2:27,28. Caracterul lui universal reiese şi din faptul că Dumnezeu a pus deoparte ziua a şaptea înainte de chemarea lui Israel […]

Prânzul

Domnul este Păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. – Psalmii 23:1 În casă era linişte. Stăteam în hol şi mă uitam la o pungă de hârtie maro în care aveam prânzul. Dacă m-ai fi întrebat, ţi-aş fi putut spune tot ce era în pungă. Era prânzul meu din ziua aceea. O bătaie în […]