Category Archives: Devotionale.ro

Geneza 17

GENEZA 17 1. Când a fost Avram în vârstă de nouăzeci și nouă de ani, Domnul i S-a arătat și i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Umblă înaintea Mea și fii fără prihană. 2. Voi face un legământ între Mine și tine și te voi înmulți nespus de mult.” 3. Avram s-a aruncat cu […]

Geneza 16

GENEZA 16 1. Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Ea avea o roabă egipteancă, numită Agar. 2. Și Sarai a zis lui Avram: „Iată, Domnul m-a făcut stearpă; intră, te rog, la roaba mea; poate că voi avea copii de la ea.” Avram a ascultat cele spuse de Sarai. 3. Atunci, Sarai, nevasta […]

Geneza 15

GENEZA 15 1. După aceste întâmplări, Cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis: „Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare.” 2. Avram a răspuns: „Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii, și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc.” 3. Și Avram […]

Geneza 14

GENEZA 14 1. Pe vremea lui Amrafel, împăratul Șinearului, a lui Arioc, împăratul Elasarului, a lui Chedorlaomer, împăratul Elamului, și a lui Tideal, împăratul Goiimului, 2. s-a întâmplat că ei au făcut război cu Bera, împăratul Sodomei, cu Birșa, împăratul Gomorei, cu Șineab, împăratul Admei, cu Șemeeber, împăratul Țeboimului, și cu împăratul Belei, sau Țoarului. […]

Geneza 11

GENEZA 11 1. Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. 2. Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Șinear și au descălecat acolo. 3. Și au zis unul către altul: „Haidem să facem cărămizi și să le ardem bine în foc!” Și cărămida le-a ținut loc de piatră, iar […]

Geneza 10

GENEZA 10 1. Iată spița neamului fiilor lui Noe: Sem, Ham și Iafet. După potop li s-au născut fii. 2. Fiii lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meșec și Tiras. 3. Fiii lui Gomer: Așchenaz, Rifat și Togarma. 4. Fiii lui Iavan: Elișa, Tarșiș, Chitim și Dodanim. 5. De la ei se […]

Geneza 9

GENEZA 9 1. Dumnezeu a binecuvântat pe Noe și pe fiii săi și le-a zis: „Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. 2. S-apuce groaza și frica de voi pe orice dobitoc de pe pământ, pe orice pasăre a cerului, pe tot ce se mișcă pe pământ și pe toți peștii mării: vi le-am dat în mâinile […]

Zilele de pregătire

Înainte de moartea Sa, Isus le-a promis ucenicilor că nu-i va lăsa orfani, ci le va trimite un alt Mângâietor, pe Duhul Sfânt. Duhul avea să le aducă aminte ce le spusese El şi avea să-i îndrume în descoperirea altor adevăruri (Ioan 14:26;Ioan 16:13 ). În ziua înălţării Sale la cer, Isus a repetat făgăduinţa: […]