Category Archives: Devotionale.ro

Darul Duhului

Faptele 10:44-48 44. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a coborât Duhul Sfânt peste toţi cei ce ascultau Cuvântul. 45. Toţi credincioşii tăiaţi împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiţi când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat şi peste Neamuri. 46. Căci îi auzeau vorbind în limbi şi mărind pe Dumnezeu. Atunci […]

Acasă la Corneliu

În Iope, Petru a găzduit la un om pe nume Simon, de meserie tăbăcar (Faptele 9:43). La circa patruzeci de kilometri de Iope, în cetatea Cezareea, locuia Corneliu, un sutaş roman. El şi membrii familiei lui erau oameni evlavioşi şi I se închinau lui Dumnezeu, deşi nu aderaseră oficial la iudaism; cu alte cuvinte, Corneliu […]

În Lida şi în Iope

În timp ce Petru vizita comunităţile creştine din regiunea de coastă a Iudeei, probabil cu scopul de a le da învăţătură (Faptele 2:42), Dumnezeu a făcut prin el câteva minuni asemănătoare cu cele săvârşite de Isus Însuşi. 1. Ce asemănări există între minunea săvârşită de Isus, relatată în Luca 5:17-26, şi vindecarea lui Enea? Luca […]

Lucrarea lui Petru

 34. Atunci Petru a început să vorbească şi a zis: „În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, 35. ci că, în orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este primit de El. Faptele apostolilor 10:34,3 Odată cu plecarea lui Pavel la Tars, Petru redevine personajul principal al relatării lui Luca despre […]

O lungă așteptare

Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu. – Psalmii 46:10 Nerăbdarea este un lucru cu care mulţi dintre noi ne luptăm. De exemplu, unii dintre noi ne confruntăm cu faptul că trebuie să aşteptăm cu răbdare la o coadă la cumpărături sau pe cineva care trebuie să ne ducă într-un anumit loc. Soţul meu, […]

Venirea lui Anania

Când şi-a dat seama că vorbea cu Isus Însuşi, Saul a pus o întrebare care I-a oferit Domnului ocazia aşteptată: „Doamne, ce vrei să fac?” (Faptele 22:10). Ea arată părerea lui de rău pentru faptele săvârşite până la momentul acela, dar şi dispoziţia necondiţionată de a se lăsa îndrumat de Isus de atunci înainte. El […]

Persecutorul bisericii

Pavel era evreu, născut în Tars, capitala Ciliciei (Faptele 21:39), dar crescuse în Ierusalim şi studiase sub îndrumarea lui Gamaliel (Faptele 22:3), cel mai influent învăţător fariseu din acea vreme. Ca fariseu, Pavel era un om foarte religios, doar că zelul lui era vecin cu fanatismul (Galateni 1:14). Aşa a ajuns să-şi dea acordul pentru […]