Category Archives: Devotionale.ro

Viitorul pe termen lung

4. Care este marea noastră speranţă şi de ce? Tit 2:13 aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Hristos. Un conferenţiar şi-a prezentat odată concepţia despre originea universului spunând că, în urmă cu circa treisprezece miliarde de ani, „o masă minusculă cu o densitate infinit de mare a ieşit […]

Ziua Domnului

De obicei, asociem învăţătura despre a doua venire a lui Isus cu Noul Testament, dar lucrul acesta nu este drept. Este adevărat că abia după prima venire a lui Isus, după moartea, învierea şi înălţarea Sa am primit o descoperire mai amplă a acestui adevăr. Însă, la fel ca în cazul altor învăţături din Noul […]

Revenirea 
Domnului nostru Isus Hristos

 Căci , cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului. Matei 24:27 Numele „adventist de ziua a şaptea” exprimă două învăţături biblice fundamentale: cuvântul „adventist” face referire la a doua venire a lui Isus, când toate făgăduinţele din Scriptură, inclusiv cea despre viaţa veşnică, […]

Un gând de încheiere

„În câteva locuri din relatarea bătăliei de la Armaghedon, creaturile hidoase şi evenimentele urâte se refugiază pentru o clipă în culise şi ne este oferită o frântură de adevăr personal. După cum am văzut, un asemenea loc este Apocalipsa 16:15: «Iată, Eu vin ca un hoţ. Ferice de cel ce veghează şi îşi păzeşte hainele, […]

Armaghedonul şi muntele Carmel (1)

Ce reprezintă totuşi acest loc numit „Armaghedon”? Numele pare a însemna „muntele din Meghido”. Însă, în zona cunoscută sub numele Meghido, nu există niciun munte. Doar în vecinătatea ei se află muntele Carmel. Unii cercetători au dedus astfel că expresia „muntele din Meghido” ar face referire la Carmel. Mai mult, cercetătorii Bibliei au văzut în […]

Armaghedonul

Oamenii în general, dar, din păcate, şi mulţi creştini, nu cunosc bine cartea Apocalipsa, dar au auzit totuşi, măcar în treacăt, despre Armaghedon. În cultura secularizată, Armaghedonul a devenit simbolul conflictului final, în care atârnă în balanţă soarta întregului pământ. De pildă, în filmul hollywoodian Armageddon, un asteroid uriaş ameninţă să distrugă planeta. Într-o anumită măsură, […]

Trezirea!

Îl lasă să-l vadă faţa cu bucurie. – Iov 33:26 Ei vor vedea faţa Lui. – Apocalipsa 22:4 Spre sfârşitul adolescenţei, am descoperit că aveam un nodul la sân. Doctorul mi-a spus că părea benign şi mi-a recomandat să-l ţinem sub observaţie. După cinci ani, a început să mă doară sânul şi m-am întors la […]

Ce înseamnă „deosebit”? Sunt eu deosebită?

Să nu vă luaţi după chipul veacului acestuia, ci să vă transformaţi prin înnoirea minţii, ca să puteţi deosebi care este voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită. – Romani 12:2 (EDCR) Într-o vineri noaptea pe la ora 1, mi-a venit o idee şi a trebuit să caut sensul cuvântului „deosebit”. Dicţionarul meu online […]