Category Archives: Devotionale.ro

În Efes (1)

Faptele 18:24-28 24. La Efes, a venit un iudeu, numit Apolo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii şi era tare în Scripturi. 25. El era învăţat în ce priveşte Calea Domnului, avea un duh înfocat şi vorbea şi învăţa amănunţit pe oameni despre Isus, măcar că nu cunoştea decât botezul lui Ioan. […]

Un gând de încheiere

„Cei care azi învaţă adevăruri nepopulare nu trebuie să se des- curajeze dacă vreodată întâmpină, chiar din partea acelora care se pretind a fi creştini, o atitudine la fel de ostilă ca aceea de care au avut parte Pavel şi tovarăşii lui, în mijlocul oamenilor printre care lucrau. Solii crucii trebuie să se înarmeze cu […]

Pavel în Corint

În Faptele 18:1-11 se istoriseşte experienţa avută de Pavel în Corint, unde avea să rămână un an şi jumătate. Aquila şi Priscila aveau să-i devină prieteni pentru toată viaţa (Romani 16:3; 2 Timotei 4:19). Relatarea lasă să se înţeleagă că, atunci când au venit în Corint, probabil din cauza deportării evreilor din Roma de către […]

Pavel în Atena

Atena, centrul intelectual al Greciei antice, era efectiv închinată idolilor. Statui de marmură ale unor personalităţi şi ale unor zei se găseau pretutindeni în cetate şi mai ales la intrarea în agora (piaţa publică), centrul vieţii urbane. Pavel a fost atât de mâhnit de preva- lenţa idolatriei, încât a renunţat la obiceiul de a merge […]

În Filipi

Ajunşi în Macedonia, Pavel şi cei care îl însoţeau s-au dus la Filipi şi au înfiinţat acolo prima comunitate creştină din Europa. 2. Ce au făcut misionarii în Sabat și de ce?Ce li s-a întâmplat în Filipi? Faptele 16:11-24 11. După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia, şi a […]

Înapoi, în Listra

Luca derulează evenimentele rapid înainte, parcă nerăbdător să dezvăluie că Pavel s-a întors în Derbe şi în Listra. Despre Siria şi Cilicia, nu menţionează decât că a străbătut aceste zone şi a întărit bisericile de acolo (Faptele 15:41). 1. Ce ne spune decizia lui Pavel dea-l supune circumciziei pe Timotei, despre tactul lui în lucrarea […]