Category Archives: Devotionale.ro

Un gând de încheiere

„Hristos i-a dat bisericii o însărcinare sfântă. Fiecare membru trebuie să fie un canal prin care Dumnezeu poate împărtăşi lumii comorile harului Său, bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos. Mântuitorul doreşte atât de mult ca slujitorii Săi să prezinte lumii spiritul şi caracterul Său! Nu există nimic de care lumea să aibă atâta nevoie ca de […]

În Malta

Când au ajuns toţi teferi la uscat, supravieţuitorii au aflat că se aflau pe insula Malta, o insuliţă din centrul Mediteranei, situată la sud de Sicilia. În cele două săptămâni cât plutiseră în derivă pe mare, în voia vântului, parcurseseră circa 475 mile din Limanuri bune (Creta). Acum trebuiau să aştepte trei luni de iarnă […]

Naufragiul

În a doua intervenţie, Pavel le-a dat celor de la bordul vasului – în total, două sute şaptezeci şi şase de oameni – asigurarea că aveau să scape toţi cu viaţă şi că nu va exista altă pierdere decât cea a corabiei (Faptele 27:37). După paisprezece zile, cuvintele lui s-au adeverit. Vântul i-a purtat mai […]

Ospitalitate

Fiţi primitori de oaspeţi între voi, fără cârtire. – 1 Petru 4:9 De curând, pastorul bisericii noastre ne-a vorbit despre ospitalitate. După fiecare ilustraţie întreba: „Voi sunteţi ospitalieri?” Pe mulţi dintre noi această întrebare ne făcea să ne simţim prost. Se lăsa liniştea, nimeni nu îndrăznea să spună: „Da, sunt.” Întrebarea pastorului m-a făcut să […]

Călătoria la Roma

 şi mi-a zis: „Nu te teme, Pavele; tu trebuie să stai înaintea cezarului; şi iată că Dumnezeu ţi-a dăruit pe toţi cei ce merg cu corabia împreună cu tine.” Faptele apostolilor 27:24 Pavel îşi dorea de multă vreme să ajungă la Roma, însă arestarea sa în Ierusalim încurcase lucrurile. Cedase presiunilor conducătorilor bisericii din Ierusalim […]

Un gând de încheiere

„Oare, la aceste cuvinte, Agripa s-a dus cu gândul la trecutul fa- miliei lui şi la eforturile ei zadarnice împotriva Aceluia despre care predica Pavel? S-a gândit la străbunicul lui, Irod, şi la masacrul copiilor nevinovaţi din Betleem? Sau la unchiul său de bunic, Antipa, şi la uciderea lui Ioan Botezătorul? Sau la tatăl său, […]