Category Archives: Devotionale.ro

Vestirea bucuriei

În ținutul acela, erau niște păstori care stăteau afară, în câmp, și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Şi iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor… Şi îngerul le-a zis: „Nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o pricină de mare bucurie pentru tot norodul.” (Luca […]

Un popor nepregătit

Ea va naște un Fiu și-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. (Matei 1:21) Națiunea iudaică își deteriorase religia printr-o mulțime de ceremonii și obiceiuri fără sens… De asemenea, se afla în robie față de romani și trebuia să le plătească tribut. Iudeii nu se împăcaseră […]

Un gând de încheiere

„Prorocii și-au ridicat glasul împotriva apăsării și a nedreptății flagrante, a luxului ieșit din comun și a extravaganței, a petreceri- lor și a beției nerușinate, a destrăbălării și a desfrânării josnice din vremea lor, dar protestele lor, precum și mustrarea păcatelor erau zadarnice.” – Ellen G. White, Profeți și regi, p. 282. „Aceste rostiri clare […]

Profetul Isaia

6. Cum ai descrie răspunsul lui Isaia la ceea ce vede în jurul său? Isaia 1:15-23 15. Când vă întindeţi mâinile, Îmi întorc ochii de la voi; şi oricât de mult v-aţi ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge! 16. Spălaţi-vă deci şi curăţaţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care le-aţi […]

Profetul Ezechiel

Dacă am întreba un grup de creștini care sunt „păcatele Sodomei”, probabil că mulți ar începe să enumere păcate sexuale și alte forme de imoralitate. Geneza 19:1-13 ne prezintă o societate stricată, depravată, pregătită pentru distrugere. Totuși răspunsul este mai complicat. Ezechiel spune: „Iată care a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma: era îngâmfată, trăia în […]

Profetul Mica

Descrie câteva modalităţi prin care, în prezent, poţi trăi practic cuvintele din Mica 6:8. Acesta este probabil unul dintre cele mai cunoscute versete din Biblie. Totuși, la fel ca multe dintre versetele pe care le transformăm în lozinci sau „afișe”, poate că nu cunoaștem contextul atât de bine pe cât am crede. 4. Ce anume […]

Profetul Amos

Amos a recunoscut destul de deschis că nu era calificat să fie profet (Amos 7:14,15), dar, atunci când își prezintă solia înaintea poporului, își dovedește capacitatea de a capta atenția ascultătorilor prin ceea ce spune. El începe pe un ton obișnuit, enumerând națiunile înconjurătoare – Siria, Filistia, Fenicia, Edom, Amon și Moab – și nelegiuirile, […]

Strigătul profeților

 Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău? (Mica 6:8) Profeții Vechiului Testament sunt printre cele mai interesante personaje din Biblie. Glasul lor tăios, soliile îndrăznețe, simțământul de întristare, mânie și indignare și prezentarea […]