Category Archives: Devotionale.ro

1 Cronici 28

1 Cronici 28 1. David a chemat la Ierusalim toate căpeteniile lui Israel, căpeteniile seminţiilor, căpeteniile cetelor din slujba împăratului, căpeteniile peste mii şi căpeteniile peste sute, pe cei mai mari peste toate averile şi turmele împăratului şi ale fiilor săi, pe dregători, pe viteji şi pe toţi voinicii. 2. Împăratul David s-a sculat în […]

Un gând de încheiere

„Timpul venirii lui Hristos, ungerea Lui prin Duhul Sfânt, moartea Lui și vestirea Evangheliei la neamuri erau arătate cu precizie. Iudeii avuseseră privilegiul de a înțelege aceste profeții și a le recunoaște împlinirea în lucrarea lui Isus. Hristos a stăruit ca ucenicii Lui să înțeleagă însemnătatea studiului profețiilor. Referindu-Se la profeția dată lui Daniel cu […]

Alegerea făcută de Dumnezeu

Se vorbește foarte mult despre modul în care Dumnezeu ne alege pentru o lucrare. Mulți au păreri diferite despre ce înseamnă această alegere. Ce ne spune Biblia despre chemarea noastră? 5. Ce ne cheamă Dumnezeu să facem? Pentru ce ne-a ales El? Romani 8:28,29 28. De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre […]

Două perioade profetice importante

Termenul „hotărâte” din Daniel 9:24: „șaptezeci de săptămâni au fost hotărâte” înseamnă literal: „puse deoparte”. Deși nu mai este folosit în alt loc în Biblie, termenul tradus prin „hotărâte” apare în literatura ebraică și înseamnă „a pune deoparte” din ceva mai lung. Deoarece Daniel 8 ne prezintă profeția despre două mii trei sute de seri […]

Sincronizare profetică

Mai întâi am văzut cum Dumnezeu i-a chemat pe Zorobabel (cca 538 î.Hr.) și pe Ezra (457 î.Hr.) la nişte lucrări deosebite. Apoi am studiat despre chemarea lui Dumnezeu pentru Neemia (444 î.Hr.). Trebuie să ne dăm seama că aceste chemări au fost făcute în armonie cu preștiința lui Dumnezeu. De exemplu, Zorobabel a fost […]

Să umblăm cu Hristos

Astfel dar, după cum ați primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să și umblați în El. (Coloseni 2:6) Urmărește ediția video aici. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe Sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu.” Ascultarea de Legea lui Dumnezeu […]

Un gând de încheiere

Neemia a fost un om al rugăciunii: „Neemia își revărsase deseori sufletul în favoarea poporului său. Dar acum, pe când se ruga, un plan sfânt a luat ființă în mintea lui. S­-a hotărât ca, dacă va putea primi consimțământul împăratului și ajutorul necesar pentru a procura unelte și materiale, să își asume personal sarcina reclădirii […]