Category Archives: Devotionale.ro

Conflictul cosmic

Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos. (Apocalipsa 12:17, VDCC) Disputa cosmică denumită şi „marea luptă” constituie perspectiva biblică asupra lumii şi a vieţii. Pe acest fundal se desfăşoară drama lumii noastre şi chiar a universului întreg. […]

Un gând de încheiere

„Hristos a venit în această lume pentru a ne descoperi dragostea lui Dumnezeu. Urmaşii Lui trebuie să continue lucrarea începută de El. Să ne străduim să ne ajutăm şi să ne încurajăm unii pe alţii. Căutarea binelui celorlalţi este mijlocul prin care poate fi găsită adevărata fericire. Omul nu lucrează împotriva intereselor personale atunci când […]

Evaluarea

Noi suntem străini şi călători pe pământ, iar destinaţia noastră finală este cerul cel frumos, desăvârşit şi plin de pace (Evrei 11:13,14). Dar, până să ajungem în cer, trebuie să ne ducem existenţa aici. Iar în viaţa creştină, dusă în cadrul marii lupte, nu există poziţie neutră. Fie trăim pentru Dumnezeu, fie trăim pentru duşmanul […]

Influenţa noastră

Odinioară eraţi întuneric, dar acum sunteţi lumină în Domnul” (Efeseni 5:8). Pavel defineşte transformarea inimii ca schimbare ce poate fi percepută de alții. Când „umblăm în lumină”, mărturia noastră zilnică de buni administratori creştini va acţiona ca o lumină în această lume întunecată. Isus a spus: „Eu sunt Lumina lumii” (Ioan 8:12). Noi reflectăm lumina […]

Încrederea

5. Ce sfat primim în Proverbele 3:5? Proverbele 3:5 Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Textul din Proverbele 3:5 ar trebui să fie deviza noastră. Dar şi în acest caz e mai uşor de spus decât de făcut. De câte ori nu ni se întâmplă ca, teoretic, […]

Mulțumirea

3. Dacă trebuie să ne deprindem să fim mulţumiţi cu starea în care ne găsim, de unde ar trebui să vină de fapt această mulţumire? Filipeni 4:11 Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; căci m-am deprins să fiu mulţumit cu starea în care mă găsesc. Scriindu-i lui Timotei, Pavel aminteşte la un […]

Administrarea creştină şi evlavia

Evlavia este un subiect vast. Ea înseamnă o viaţă sfântă (Tit 1:1), în care devenim asemenea lui Hristos, având o atitudine de devoţiune şi făcând fapte plăcute Lui (Psalmii 4:3; Tit 2:12). Ea este semnul religiei autentice şi are făgăduinţa vieţii veşnice, făgăduinţă pe care nu ne-o oferă nici filosofia, nici bogăţia, nici faima, nici […]

Administrarea creştină – privilegiu şi responsabilitate

Să aveţi o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe nişte făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. 1 Petru 2:12 Viaţa noastră, ca administratori creştini, trebuie să fie o mărturie despre Dumnezeul căruia Îi […]

Un gând de încheiere

De-a lungul istoriei, au existat oameni care au umblat cu Dumnezeu la fel ca Enoh şi ca Noe. De exemplu, Daniel şi prietenii lui „și-au dat seama că, pentru a sta ca reprezentanţi ai religiei adevărate în mijlocul religiilor false ale păgânismului, trebuie să aibă o minte clară și să-și desăvârșească un caracter creștin. Și […]

Autodisciplina

Autodisciplina, stăpânirea de sine sau înfrânarea, este una dintre cele mai valoroase trăsături de caracter pe care le poate avea un administrator creştin. Autodisciplina ne ajută să deosebim binele de rău (Evrei 5:14), să recunoaştem problemele imediate şi să suportăm totuşi cu calm şi smerenie presiunea şi lucrurile de importanţă secundară, să facem ce este […]