Category Archives: Devotionale.ro

Matei 15

MATEI 15 1. Atunci, niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Isus și I-au zis: 2. „Pentru ce calcă ucenicii Tăi datina bătrânilor? Căci nu-și spală mâinile când mănâncă.” 3. Drept răspuns, El le-a zis: „Dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? 4. Căci Dumnezeu a zis: […]

Matei 14

MATEI 14 1. În vremea aceea, cârmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre Isus 2. și a zis slujitorilor săi: „Acesta este Ioan Botezătorul! A înviat din morți și de aceea se fac minuni prin el.” 3. Căci Irod prinsese pe Ioan, îl legase și-l pusese în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip; 4. […]

Matei 11

Matei 11 1. După ce a isprăvit de dat învățături la cei doisprezece ucenici ai Săi, Isus a plecat de acolo, ca să învețe pe oameni și să propovăduiască în cetățile lor. Trimișii lui Ioan Botezătorul 2. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos 3. și a trimis să-L întrebe prin ucenicii săi: […]

Matei 10

MATEI 10 1. Apoi, Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi și le-a dat putere să scoată duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. 2. Iată numele celor doisprezece apostoli: Cel dintâi, Simon, zis Petru, și Andrei, fratele lui; Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele […]

Matei 7

MATEI 7 1. Nu judecați, ca să nu fiți judecați. 2. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați; și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. 3. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? 4. Sau cum poți […]

Om de încredere

7. Ce înseamnă să fii „om de încredere”? De ce este trăsătura aceasta extrem de importantă pentru un creștin? Luca 16:10-12 10. Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari; şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari. 11. Deci, dacă n-aţi […]