Category Archives: Devotionale.ro

Lăcustele

Domnul a zis lui Moise: „Întinde-ți mâna peste țara Egiptului ca să vină lăcustele peste țara Egiptului și să mănânce toată iarba pământului, tot ce a lăsat piatra.” (Exodul 10:12) Moise… l-a avertizat pe Faraon că… urma să fie trimisă plaga lăcustelor, care aveau să acopere tot pământul și să mănânce tot ce era verde. […]

O mărturisire și o promisiune false

De data aceasta am păcătuit. Domnul are dreptate, iar eu și poporul meu suntem vinovați. (Exodul 9:27) Poporul Meu va locui în locuința păcii, în case fără grijă și în adăposturi liniștite” (Isaia 32:18). Unica siguranță pentru popoare și indivizi este să fie ascultători de Dumnezeu și să stea întotdeauna de partea adevărului și a […]

„A umbla cu Dumnezeu”

Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul cărții Psalmii, strigătele de laudă sunt tot mai puternice. Ultimii cinci psalmi încep cu porunca simplă și directă: „Lăudați pe Domnul!”, iar Psalmul 146 se concentrează în mod special asupra preocupării lui Dumnezeu pentru cei săraci și asupriți ca motiv principal al acestor laude. 4. Ce mesaj găsim […]

Angajamentul unui împărat

3. Deși Psalmul 101 a fost scris pentru conducători, ce sfat important putem lua din el pentru noi înșine, oricare ar fi poziţia noastră? Psalmul 101 1. Voi cânta bunătatea şi dreptatea; Ţie, Doamne, Îţi voi cânta. 2. Mă voi purta cu înţelepciune pe o cale neprihănită. – Când vei veni la mine? – Voi […]

Căderea plăgilor

Du-te la Faraon dis-de-dimineață… și să te înfățișezi înaintea lui pe malul râului. Să-ți iei în mână toiagul care a fost prefăcut în șarpe. (Exodul 7:15) Moise și fratele său au fost apoi îndemnați să meargă să-l întâlnească pe Faraon dimineața, când acesta se ducea la râu, și acolo, pe malul râului, trebuiau să-i repete […]

Un gând de încheiere

„Și omul are o lucrare de făcut în ziua aceasta [în Sabat]. Nevoile vieții trebuie satisfăcute, bolnavii trebuie îngrijiți, lipsurile celor în nevoie trebuie împlinite. Acela care neglijează să-i ajute în Sabat pe suferinzi nu va fi socotit fără vină. Sfânta zi de odihnă a Domnului a fost făcută pentru om și faptele de milă […]

Odihna Sabatului pentru pământ

Sabatul era parte integrantă a ciclului vieții pentru poporul Israel. Dar principiul Sabatului nu se referea doar la o zi în fiecare săptămână, ci includea și o odihnă specială la fiecare al șaptelea an, culminând cu anul jubiliar după ce treceau de șapte ori șapte ani, adică anul al cincizecilea. 5. Ce este remarcabil în […]

O zi a vindecării

Deși viziunea inițială despre Sabat și păzirea lui era cuprinzătoa- re și îi includea pe toți, când Isus a fost pe pământ, pentru mulți conducători religioși, Sabatul devenise cu totul altceva. În loc să fie o zi de libertate și egalitate, ajunsese o zi plină de reguli și restricții omenești, tradiționale. Domnul Isus a stat […]