Category Archives: Devotionale.ro

1 Cronici 18

1 Cronici 18 1. După aceea, David a bătut pe filisteni şi i-a smerit, şi a luat din mâna filistenilor Gatul şi satele lui. 2. A bătut pe moabiţi, şi moabiţii au fost supuşi lui David şi i-au plătit un bir. 3. David a bătut pe Hadarezer, împăratul Ţobei, spre Hamat, când s-a dus să-şi […]

Neemia îi vorbeşte împăratului

Din primul capitol al cărții, aflăm că Neemia era paharnicul împăratului (1:11). Nouă ni s-­ar putea părea o slujbă neimportantă, dar paharnicii erau oameni cu multă influență, având acces constant la împărat. Paharnicii gustau băuturile împăratului pentru a preveni vreo boală sau chiar moartea împăratului. Herodot ne spune că persanii îi prețuiau foarte mult pe […]

Rugăciunea lui Neemia

2. Care sunt componentele rugăciunii lui Neemia? De ce se include și pe el în această rugăciune în rândul celor vinovaţi? Neemia 1:5-11 5. şi am zis: „Doamne Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare şi înfricoşat, Tu care ţii legământul Tău şi eşti plin de îndurare faţă de cei ce Te iubesc şi păzesc poruncile Tale! 6. […]

Înainte și în sus

Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. (Filipeni 3:8) Urmărește ediția video aici. A-L iubi pe Dumnezeu cu toată ființa noastră înseamnă a ține primele patru porunci, iar a ne iubi aproapele ca pe noi înșine – ultimele […]

Odihnă în Hristos

Să luăm dar bine seama ca, atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. (Evrei 4:1) Urmărește ediția video aici Domnul Isus, Mântuitorul nostru îndurător, este Calea, Adevărul și Viața. De ce să nu acceptăm oferta Sa generoasă de milă, de ce […]

Un gând de încheiere

Să ne gândim la munca sârguincioasă a lui Ezra. … Pe măsură ce le trans- mitea altora adevărurile pe care le învățase, puterea sa de muncă creștea. El a devenit un bărbat plin de evlavie și de zel. Era martorul lui Dumnezeu pentru lume cu privire la puterea adevărului biblic de a înnobila viața zilnică.” […]

Importanţa educaţiei

5. Ce ne spun următoarele versete despre importanţa unei educaţii corespunzătoare? Ezra 7:6,10 6. Acest Ezra a venit din Babilon: era un cărturar iscusit în Legea lui Moise dată de Domnul Dumnezeul lui Israel. Şi, fiindcă mâna Domnului Dumnezeului său era peste el, împăratul i-a dat tot ce ceruse. 7. Mulţi din copiii lui Israel, […]

Porunca lui Artaxerxes

4. Care au fost componentele poruncii lui Artaxerxes? De ce erau atât de importante aceste instrucţiuni pentru poporul Israel? Ezra 7:11-28 11. Iată cuprinsul scrisorii date de împăratul Artaxerxe preotului şi cărturarului Ezra, care învăţa poruncile şi legile Domnului cu privire la Israel: 12. „Artaxerxe, împăratul împăraţilor, către Ezra, preotul şi cărturarul iscusit în Legea […]