Category Archives: Devotionale.ro

Hristos în Apocalipsa (1)

Toate elementele cărţii Apocalipsa, de la structură până la conţinut, au un singur scop: să-L descopere pe Isus Hristos. De aceea se începe cu cuvintele: „Descoperirea lui Isus Hristos” (Apocalypsis Iesou Christou). Expresia aceasta este interpretată în două moduri principale: (1) „descoperirea de la Isus Hristos” şi (2) „descoperirea despre Isus Hristos” (Apocalipsa 1:2). Menţiunea […]

Motivul sanctuarului în Apocalipsa

Pe lângă organizarea pe două părţi majore, Apocalipsa mai este construită şi în jurul temei sanctuarului evreiesc. Motivul sanctuarului se regăseşte în ambele părţi. Când intra cineva în sanctuarul de pe pământ, ajungea mai întâi în curte, la altarul pentru arderile-de-tot, unde erau înjunghiate animalele. După moartea animalului, un simbol al jertfei Domnului Hristos, preotul […]

Ioan 5

IOAN 5 1. După aceea era un praznic al iudeilor; și Isus S-a suit la Ierusalim. 2. În Ierusalim, lângă Poarta Oilor, este o scăldătoare, numită în evreiește Betesda, care are cinci pridvoare. 3. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. 4. Căci un înger al Domnului […]

Ioan 4

IOAN 4 1. Domnul a aflat că fariseii au auzit că El face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. 2. Însă Isus nu boteza El Însuși, ci ucenicii Lui. 3. Atunci a părăsit Iudeea și S-a întors în Galileea. 4. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, 5. a ajuns lângă o cetate din ținutul […]

Un gând de încheiere

„Pe măsură ce ne apropiem de încheierea istoriei lumii, prorociile raportate de Daniel cer atenţia noastră deosebită, deoarece se referă chiar la timpul în care trăim. Împreună cu ele trebuie unite învăţăturile din ultima carte a Scripturilor Noului Testament. Satana i-a făcut pe mulţi să creadă că părţile profetice ale cărților lui Daniel și Ioan, […]

Ioan 1

IOAN 1 1. La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. 2. El era la început cu Dumnezeu. 3. Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. 4. În El era viața, și viața era lumina oamenilor. 5. Lumina […]

Luca 24

LUCA 24 1. În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis-de-dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. 2. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, 3. au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Isus. 4. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că […]

Chipul de aur

Cercetătorii Bibliei au remarcat relaţia dintre Daniel 3 – experienţa celor trei tineri evrei în valea Dura – şi Apocalipsa 13 – descrierea persecuţiei cu care s-a confruntat poporul lui Dumnezeu în trecut şi se va confrunta în zilele din urmă. 3. Ce asemănări există între Daniel 3:1-6 şi Apocalipsa 13:11-15? Daniel 3:1-6 1. Împăratul […]

Luca 22

LUCA 22 1. Praznicul Azimilor, numit Paștele, se apropia. 2. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau un mijloc cum să omoare pe Isus; căci se temeau de norod. 3. Dar Satana a intrat în Iuda, zis și Iscarioteanul, care era din numărul celor doisprezece. 4. Iuda s-a dus să se înțeleagă cu preoții […]