Category Archives: Devotionale.ro

Un gând de încheiere

Uneori, din cauză că la contactul cu solul se lărgea, era necesar ca șina metalică să fie pusă din nou pe roată. Refixarea se făcea prin ciocănire. Aceasta este o ilustrare pentru administrarea creştină ca sfinţire practică. Ea înseamnă să ai gândul lui Hristos când te raportezi la toate aspectele vieţii, chiar dacă te doare […]

Administrarea creştină

5. Ce înseamnă cuvintele „sfinţire” şi „sfinţi” în următoarele pasaje? Ce relaţie există între sfinţire şi administrarea creştină? 1 Petru 1:15,16 15. Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră. 16. Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt”. Evrei 12:14 Urmăriţi pacea cu toţi […]

Soliile celor trei îngeri

Dumnezeu a avertizat lumea cu privire la o catastrofă iminentă doar în două ocazii: prima dată, în timpul lui Noe (Geneza 6:13-18; Matei 24:37), iar a doua oară, prin soliile celor trei îngeri (Apocalipsa 14:6-12). Soliile acestea dau vălul la o parte şi ne prezintă evenimentelor mondiale viitoare dintr-o perspectivă unică. Înţelegerea noastră cu privire la […]

Doctrine centrate pe Hristos

Sanctuarul este esenţial pentru că în el este ilustrat atât de impresionant marele adevăr despre mântuire, pentru că în el ni se descoperă semnificaţia crucii. Şi toate doctrinele noastre trebuie să aibă legătură cu promisiunea Evangheliei şi cu mântuirea. Toate se trag, ca spiţele unei roţi, din marele adevăr al mântuirii prin credinţa în Isus. […]

Doctrina despre sanctuar

Doctrina despre sanctuar nu este abordată în mod obişnuit în cadrul discuţiilor despre administrarea creştină. Există totuşi o legătură între ele, fiindcă ambele intră în alcătuirea sistemului nostru de convingeri. Sanctuarul este o parte esenţială a acestui sistem: „Înţelegerea corectă a lucrării de slujire [a lui Hristos] din sanctuarul ceresc este temelia credinţei noastre” – […]

Marcu 2

MARCU 2 1. După câteva zile, Isus S-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă 2. și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea Cuvântul. 3. Au venit la El niște oameni care I-au adus un slăbănog, purtat de patru inși. 4. […]

Marcu 1

MARCU 1 1. Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. 2. După cum este scris în prorocul Isaia: „Iată, trimit înaintea Ta pe solul Meu, care Îți va pregăti calea… 3. Glasul celui ce strigă în pustie: ‘Pregătiți calea Domnului, neteziți-I cărările’”, 4. a venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței spre […]

Un gând de încheiere

„Spiritul dărniciei este spiritul Cerului. Spiritul egoismului este spiritul lui Satana. Dragostea care se jertfeşte pe sine a lui Hristos este descoperită la cruce. El a dat tot ce avea şi apoi S-a dat pe Sine Însuşi ca omul să poată fi mântuit. Crucea lui Hristos apelează la bunăvoinţa fiecărui urmaş al binecuvântatului Mântuitor. Principiul […]

Matei 27

MATEI 27 1. Când s-a făcut ziuă, toți preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului au ținut sfat împotriva lui Isus, ca să-L omoare. 2. După ce L-au legat, L-au dus și L-au dat în mâna dregătorului Pilat din Pont. Căința și moartea lui Iuda 3. Atunci, Iuda, vânzătorul, când a văzut că Isus […]

Din raţiuni sufleteşti

Deşi infim în comparaţie cu darurile altora, darul văduvei, despre care am amintit într-un studiu anterior, a fost generos fiindcă arăta ceva despre caracterul şi inima ei, determinându-L pe Isus să declare: „Adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toţi ceilalţi” (Luca 21:3). Numai Dumnezeu (Iacov 4:12) ne cunoaşte adevăratele […]