Category Archives: Devotionale.ro

Doctrina despre sanctuar

Doctrina despre sanctuar nu este abordată în mod obişnuit în cadrul discuţiilor despre administrarea creştină. Există totuşi o legătură între ele, fiindcă ambele intră în alcătuirea sistemului nostru de convingeri. Sanctuarul este o parte esenţială a acestui sistem: „Înţelegerea corectă a lucrării de slujire [a lui Hristos] din sanctuarul ceresc este temelia credinţei noastre” – […]

Marcu 2

MARCU 2 1. După câteva zile, Isus S-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă 2. și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea Cuvântul. 3. Au venit la El niște oameni care I-au adus un slăbănog, purtat de patru inși. 4. […]

Marcu 1

MARCU 1 1. Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. 2. După cum este scris în prorocul Isaia: „Iată, trimit înaintea Ta pe solul Meu, care Îți va pregăti calea… 3. Glasul celui ce strigă în pustie: ‘Pregătiți calea Domnului, neteziți-I cărările’”, 4. a venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței spre […]

Un gând de încheiere

„Spiritul dărniciei este spiritul Cerului. Spiritul egoismului este spiritul lui Satana. Dragostea care se jertfeşte pe sine a lui Hristos este descoperită la cruce. El a dat tot ce avea şi apoi S-a dat pe Sine Însuşi ca omul să poată fi mântuit. Crucea lui Hristos apelează la bunăvoinţa fiecărui urmaş al binecuvântatului Mântuitor. Principiul […]

Matei 27

MATEI 27 1. Când s-a făcut ziuă, toți preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului au ținut sfat împotriva lui Isus, ca să-L omoare. 2. După ce L-au legat, L-au dus și L-au dat în mâna dregătorului Pilat din Pont. Căința și moartea lui Iuda 3. Atunci, Iuda, vânzătorul, când a văzut că Isus […]

Din raţiuni sufleteşti

Deşi infim în comparaţie cu darurile altora, darul văduvei, despre care am amintit într-un studiu anterior, a fost generos fiindcă arăta ceva despre caracterul şi inima ei, determinându-L pe Isus să declare: „Adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toţi ceilalţi” (Luca 21:3). Numai Dumnezeu (Iacov 4:12) ne cunoaşte adevăratele […]

Matei 24

MATEI 24 1. La ieșirea din Templu, pe când mergea Isus, ucenicii Lui s-au apropiat de El ca să-I arate clădirile Templului. 2. Dar Isus le-a zis: „Vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.” 3. El a șezut jos, pe Muntele […]