DOUĂZECI ȘI PATRU / ȘAPTE

DOUĂZECI ȘI PATRU / ȘAPTE

DOUĂZECI ȘI PATRU / ȘAPTE de Oana Tamazlicariu Douăzeci și patru / șapte? Să fii activ… nu, nu se poate. Nevoie ai de odihnă pentru…

Long right arrow Read More

VIAȚA ÎN NOUL LEGĂMÂNT

VIAȚA ÎN NOUL LEGĂMÂNT de Oana Tamazlicariu La Mine-i viața din belșug, E veșnică și n-are vicleșug. Dar până vă veți bucura de ea Aveți…

Long right arrow Read More

ÎN FAȚA RAPORTULUI VIEȚII

ÎN FAȚA RAPORTULUI VIEȚII Oana Tamazlicariu În Cărțile din ceruri sunt nume-nregistrate, Ispite biruite, căințe și păcate. „Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată”…

Long right arrow Read More

CREDINȚA LEGĂMÂNTULUI

CREDINȚA LEGĂMÂNTULUI de Oana Tamazlicariu Într-o lungă călătorie spre casă prin har Iar gândul ne fie-ndreptat spre Calvar Când vom înțelege profund sacrificiul Vom ști…

Long right arrow Read More

REDEȘTEPTĂRI MODERNE

REDEȘTEPTĂRI MODERNE de Oana Tamazlicariu Oriunde Cuvântul a fost cu putere predicat, Lumina lumină pe oameni imediat. Umili și prin credință pe Miel ei au…

Long right arrow Read More

SANCTUARUL NOULUI LEGĂMÂNT

SANCTUARUL NOULUI LEGĂMÂNT de Oana Tamazlicariu Mijlocitorul unui nou legământ, Isus, Prin moartea Lui putem ajunge sus. Abaterile întâiului legământ au fost iertate Iar veșnicia…

Long right arrow Read More

O LUCRARE DE REFORMĂ

O LUCRARE DE REFORMĂ de Oana Tamazlicariu ,,Așa vorbește Domnul:,, Păziți ce este drept Și faceți ce e bine” ca omul înțelept. ,,Căci mântuirea Mea…

Long right arrow Read More

LEGĂMÂNTUL CEL NOU

LEGĂMÂNTUL CEL NOU de Oana Tamazlicariu ”Iată vin zile, zice Domnul…” Când voi reînnoi legământul Cu voi casa lui Iuda, cu Israel Căci pe altar,…

Long right arrow Read More

LEGEA LUI DUMNEZEU DE NESCHIMBAT

LEGEA LUI DUMNEZEU DE NESCHIMBAT Oana Tamazlicariu „Templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis Și s-a văzut chivotul legământului Său,” în Apocalipsa…

Long right arrow Read More

SEMNUL LEGĂMÂNTULUI

SEMNUL LEGĂMÂNTULUI de Oana Tamazlicariu Păziți Sabatul ca un legământ necurmat! El este semn veșnic, că Domnul a răsuflat În ziua a șaptea și-astfel S-a…

Long right arrow Read More