VIAȚA ÎN NOUL LEGĂMÂNT

VIAȚA ÎN NOUL LEGĂMÂNT

VIAȚA ÎN NOUL LEGĂMÂNT de Oana Tamazlicariu La Mine-i viața din belșug, E veșnică și n-are vicleșug. Dar până vă veți bucura de ea Aveți…

Long right arrow Read More

CREDINȚA LEGĂMÂNTULUI

CREDINȚA LEGĂMÂNTULUI de Oana Tamazlicariu Într-o lungă călătorie spre casă prin har Iar gândul ne fie-ndreptat spre Calvar Când vom înțelege profund sacrificiul Vom ști…

Long right arrow Read More

SANCTUARUL NOULUI LEGĂMÂNT

SANCTUARUL NOULUI LEGĂMÂNT de Oana Tamazlicariu Mijlocitorul unui nou legământ, Isus, Prin moartea Lui putem ajunge sus. Abaterile întâiului legământ au fost iertate Iar veșnicia…

Long right arrow Read More

LEGĂMÂNTUL CEL NOU

LEGĂMÂNTUL CEL NOU de Oana Tamazlicariu ”Iată vin zile, zice Domnul…” Când voi reînnoi legământul Cu voi casa lui Iuda, cu Israel Căci pe altar,…

Long right arrow Read More

SEMNUL LEGĂMÂNTULUI

SEMNUL LEGĂMÂNTULUI de Oana Tamazlicariu Păziți Sabatul ca un legământ necurmat! El este semn veșnic, că Domnul a răsuflat În ziua a șaptea și-astfel S-a…

Long right arrow Read More

LEGEA LEGĂMÂNTULUI

LEGEA LEGĂMÂNTULUI de Oana Tamazlicariu „Povățuiește-mă pe cărarea poruncilor Tale, Căci îmi place de ea” și știu că astă cale Cu limite trasate și reguli…

Long right arrow Read More

LEGĂMÂNTUL DE LA SINAI

LEGĂMÂNTUL DE LA SINAI de Oana Tamazlicariu Pe aripi de vultur frumos Eu v-am purtat, La Mine v-am adus din Egiptul întunecat. Și-acum cu voi…

Long right arrow Read More

ISRAEL, UN POPOR DINTRE TOATE POPOARELE

ISRAEL, UN POPOR DINTRE TOATE POPOARELE de Oana Tamazlicariu ”Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul” Al Lui dintre toate, de pe întreg pământul.…

Long right arrow Read More

DIN AVRAM ÎN AVRAAM

DIN AVRAM ÎN AVRAAM de Oana Tamazlicariu Din Avram, tatăl este înălțat, Iehova numele i-a transformat În Avraam, tatăl multor neamuri, Ascultător de Domnul și…

Long right arrow Read More

COPII AI FĂGĂDUINȚEI

COPII AI FĂGĂDUINȚEI de Oana Tamazlicariu Moștenitori prin făgăduință Da, este cu putință. Sunteți ai lui Hristos, Sămânța lui Avraam cel credincios. Tânjim după acea…

Long right arrow Read More