WITTENBERG, GERMANY - OCTOBER 20:  A statue of 16th-century theologian Martin Luther stands on Marktplatz square on October 20, 2016 in Wittenberg, Germany. In 1517 Luther nailed his 95 theses to a door of the nearby Schlosskirche Church. Next year will mark the 500th anniversary of the Reformation that Luther set in motion and that led to the creation of successful Protestant movements in history's most significant challenge to the Catholic Church. Celebrations and events in Germany will begin later this month and continue globally through next year. Luther's translation of the Bible made it accessible to a much broader audience. He also spoke out against the practice of indulgences and the sale of relics, and also argued that a place in Heaven is possible not by good deeds but through faith.  (Photo by Sean Gallup/Getty Images)
WITTENBERG, GERMANY - OCTOBER 20: A statue of 16th-century theologian Martin Luther stands on Marktplatz square on October 20, 2016 in Wittenberg, Germany. In 1517 Luther nailed his 95 theses to a door of the nearby Schlosskirche Church. Next year will mark the 500th anniversary of the Reformation that Luther set in motion and that led to the creation of successful Protestant movements in history's most significant challenge to the Catholic Church. Celebrations and events in Germany will begin later this month and continue globally through next year. Luther's translation of the Bible made it accessible to a much broader audience. He also spoke out against the practice of indulgences and the sale of relics, and also argued that a place in Heaven is possible not by good deeds but through faith. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

„AICI STAU ȘI NU POT ALTFEL”

Poezii 14 noiembrie 2020

„AICI STAU ȘI NU POT ALTFEL”
de Oana Tamazlicariu

„Aici stau și nu pot face altfel”
Luther rosti cu hotărâre și cu zel
„Așa să îmi ajute Dumnezeu !
De retractat nu pot, să fug îmi este greu.
Căci dacă împăratul meu mă cheamă
În fața Dietei să dau seamă
Așa bolnav cum sunt, eu chiar voi merge
Nu-mi stă-n putere hotărârea de-a alege”

S-a străduit și Aleander să omoare
Curatul Adevăr, pe Luther să-l doboare.
Tratându-l ca dușman al celor vii și morți,
Al bunilor creștini, consilii, laici toți.
„Cine sunt predicatorii acestor noi învățături ?
Sunt ei poporu-ales, pe Hrist îl au alături ?”
Dar glasul Altcuiva mai mare decât Luther
Răspunse-n adunare, atunci acelui cler.

Hristos a biruit, aceasta-i vestea bună
Solemn și serios cuvintele-i răsună.
Prieteni și dușmani erau plini de uimire
Divinu-l însoțea pe Luther în vorbire.
Teribilă e lumea și gata să-l înghită,
Încrederea e-n Domnul, El scapă din ispită.
Tu m-ai ales Isuse pentru lucrarea asta
Stai lângă mine, omul, alungă iar năpasta.

Și o lumină caldă îi lumină iar fața
Sigur pe Temelie primi din nou povața,
De la Acela care-i dăduse iar putere
Și pace-n al său suflet, curaj și mângâiere.
Deși luptă-n cuvinte ieșind biruitor,
Ascuns a fost o vreme de ochii tuturor
O oaste de broșuri a scos din a lui pană
Iar Noul Testament traduce în germană.

Dar reformațiunea nu s-a încheiat atunci
Ea trebuie continuată pân la sfârșit, pe brânci.
Lumina de la Domnul prin Luther a venit,
Dar nu-n totalitate, o alta s-a ivit.
Și adevăruri noi au fost descoperite
Din Sfintele Scripturi, cu drag împărtășite
Acelor care încă doresc un cer senin
Pe Dumnezeu alături și-o viață fără chin.