EL VA FACE CEVA NEÎNCHIPUIT

Poezii 6 martie 2021

EL VA FACE CEVA NEÎNCHIPUIT
de Oana Tamazlicariu

„Dar El era străpuns pentru păcatele noastre,
Zdrobit pentru fărădelegile noastre,”
A luat „un chip de rob” în plină umilință
Și a salvat o lume doar prin a Sa voință.

Isaia așternu ca un artist pe pânză
Trăirea lui Hristos ce-a fost atât de dârză.
A scris-o pentru noi ca să păstrăm în minte
Ce s-a-ntâmplat la cruce… dar nu mai sunt cuvinte.

Robul a fost urât, lovit, disprețuit
De-al Său popor bătut și aspru chinuit.
Nu s-a salvat pe Sine deși putea oricând
A suferit rușinea ca muritor de rând.

Hristos purtă păcatul în trupul Său pe lemn
A suportat justețea Legii Divine, demn.
S-a ridicat din morți, S-a înălțat la ceruri
Speranța omenirii n-a încetat prin vremuri.

Iar jertfa Lui ne-aduce azi nouă mântuirea
Și veșnicia-n slavă, aceasta-i moștenirea
Ce-o capătă aceia ce vina-și recunosc,
Trăiesc în cuviință, pe Domnul Îl iubesc.