SĂ SLUJIM CA ISUS

Poezii

SĂ SLUJIM CA ISUS
de Oana Tamazlicariu

Ca Isus, cu dragoste, cu milă să slujim
Pe oameni și interesați de ei să fim
Mai mult decât de-a noastre griji, nevoi,
Să-i ajutăm pe alții să iasă din noroi,

Așa metodă folosea ades Hristos
Întâmpinând dureri și alinând duios
Dorind doar bine sufletului El să facă
Spunea apoi urmează-mă”, nu fugi de-aici sau pleacă,

La masă El mânca cu păcătoși
Nu-i evita ca pe contagioși
Ca o lumină ce-n întuneric strălucește
Era precum o sare ce gustul liniștește,

El i-a tratat pe oameni cu mult har
Prin complimente atingea inimile chiar
iar mucul ce ardea El nu l-a stins
De trestia cea frântă nicicând nu S-a atins,

Hristos îi vindeca pe oameni nu doar trupește,
Emoțional, ci o făcea complet și sufletește,
Slujind îi învăța prin predicare
iar viața lor avea un sens și o valoare,

Cei care altora mereu servesc
Sunt lăudați de Domnul și Cerul îl primesc
Ei viața veșnică deloc nu și-au riscat-o
Prin scopuri egoiste, și nici n-au neglijat-o,

Chiar dacă cei din jur credința și-au pierdut
În Dumnezeu sau semeni, astfel s-au abătut
Ei vor aprecia cu drag dovezi de simpatie
Mișcați vor fi în suflet și gata să învie,

Văzând că Cel de Sus povara lor o poartă
Sunt bine pregătiți să aibă altă soartă,
Din suflet li se-nalță acum recunoștință
Spre Domnul care-i iartă și-așteaptă-a lor căință,