LEGEA... ÎNVAȚĂ

Studii biblice Bucuria misiunii 18 octombrie 2020

LEGEA… ÎNVAȚĂ
de Oana Tamazlicariu

Ce face legea pentru noi
Ce afundați stăm în noroi?
Ne-ndreaptă spre a Vieții cale.
Doar prin Isus și meritele Sale,
Putem vorbi de haru-i salvator,
De dragostea ce-i oferită tuturor
Și de credința în Domnul Dumnezeu
Iubind frumos pe-aproapele mereu.

Cu toată inima, din suflet, cu putere
Întregul cuget primi-va mângâiere.
Iar chipul Celui Sfânt atunci se va reface
În scumpa ta făptură, vei fi cuprins de pace.
Iubirea de Hristos e cea dintâi poruncă
Iar binecuvântarea apare doar prin muncă,
Slujind cu altruism pentru ai noștri semeni
Vom împlini a doua, poruncă de asemeni.

Părtași vom deveni naturii lui Hristos
Și potriviți cu cerul cel drag și luminos.
Iubirea-i temelia creației divine
Și a răscumpărării ce-ndată sigur vine.
Cum poți ca să urmezi mai bine pe Isus?
În toată viața ta învață, fii supus
Căci faptele vorbesc mai tare decât tine
Ai grijă dar ce faci, cu dragostea de sine.

Privește la Hristos, exemplul bun să-ți fie!
El a-mplinit și Legea și dreapta profeție,
La Moise ce așează ca martor în popor
Pe vremuri, Cartea Legii, cântată cu mult dor.
Ca nimeni să nu uite, să nu se depărteze
De Domnul cel iubit, păcatul să-l urmeze.
Cunoaște-L, venerează-L pe Cel Neprihănit!
Deși nu meritai, El har ți-a oferit.