ORICĂREI...ORICĂRUI

Studii biblice Bucuria misiunii 24 septembrie 2020

ORICĂREI…ORICĂRUI
de Oana Tamazlicariu

Oricărei seminții și limbi, oricărui neam, norod
Scriptura s-o vestiți din sud până la nord.
De Dumnezeu vă temeți, dați slavă și-nchinare
Căci ceasul judecății-i sosit și nu-i scăpare.

Isus veni în lume ca liberați să fim
Murind în locul nostru, viața-i s-o primim.
Îndreptățiți, sfințiți prin meritele Sale
Vom fi și proslăviți urmându-i a Sa cale.

Apocalipsa-i scrisă ca să ne pregătească
De revenirea-n slavă și glorie regească,
Acelui ce-a trimis mesajul cel urgent
Trăind prin generații, ca adevăr prezent.

Pe Noe l-a ales să spună de potop.
Pe Iosif ca să strângă grânarele cu scop.
Ioan Botezătorul vorbi de pocăință
Și pregăti o cale spre-Isus în umilință.

Că Mielul cel junghiat revine ca-mpărat,
Să pună punct și capăt cumplitului păcat.
Pe credincioși acasă îi duce și pământul
Va fi iar refăcut spre-a locui cu Dânsul.

Și Duhul și mireasa zic: ”vino” cine-aude
Să vină, că e loc cum nu găsești niciunde.
Frumos El ne invită pe noi și noi pe alții,
La rându-ne chemând și fără oscilații.

Căci nu e împlinire mai mare decât asta:
Să poți coopera cu El și nu doar cu năpasta.
În planul de salvare să fii și tu inclus
Căci vremea-i spre sfârșit, străjerule de sus.

Să ieși din Babilonul cu idoli și-nchinare
La soare și la lună, la zei fără suflare.
Demască-i rătăcirea ce în contrast e pusă
Cu Adevărul, Calea și Viața cea nespusă.

Vorbește despre-acestea, te roagă și mai cântă
Întreaga lume umple-o, în adevăr te-avântă.
Însuflețit vei fi de dragostea Lui care,
A împletit Divinul cu cel ce-i o suflare.