EDENUL, ÎNCEPUTUL EDUCAȚIEI

Studii biblice Educația creștină 4 octombrie 2020

EDENUL, ÎNCEPUTUL EDUCAȚIEI
de Oana Tamazlicariu

Doar Dumnezeu e mare-n știință și putere.
Nimeni ca El nu este să-nvețe și să spere,
Că-n practică au pus, elevii ce-au văzut
Că a făcut Maestrul, ce-a spus, ce a crezut.

Grădina din Eden fu sala cea de clasă
Unde părinții noștri simțindu-se acasă
Pe toate le făceau cu drag și cu plăcere
Profesor era Domnul, natura mângâiere.

Ei studiau cum norii plutesc și universul
Cu multe galaxii și toate își știu mersul,
De-i ziuă ori de-i noapte, nimic nu se oprește.
Merg mână-n mână toate cum Domnul poruncește.

Mereu descopereau ceva atrăgător:
Un sunet, o vibrare, o pasăre în zbor.
Lumina printre frunze sau luciul ei pe râu,
Le aducea în suflet iubire fără frâu.

Pentru Acela care frumos i-a contemplat
Găseau recunoștință și dragoste de dat.
Până când iată, veni și-o clipă-n care
Se întâlni femeia cu șarpele, se pare.

Unde era Adam, de ce singură ea
Stătea de vorbă cu acel ce-o ispitea?
N-a ascultat de Domnul, porunca a călcat
Să moară ,,negreșit” din pom ea a mâncat!

În mintea lui Adam o luptă se dădea
Să fie despărțit, de Eva nu putea.
Și din nefericire el a ales greșit
Deși știa ce-i bine, răul l-a făptuit.

Puteau să Îl întrebe pe Domnul, dar n-au vrut.
Ci au ales mai bine să facă ce-au știut.
Creați să fie liberi și veseli cât se poate,
Dar responsabili însă…ei nu au fost în toate.

Astfel s-au confruntat cu alungarea din
Grădină și să aibă o viață cu mult chin.
Și totuși Dumnezeu a pus în aplicare
Un plan de mântuire pentru a lor salvare.

Căci prin Isus avem tot ce privește viața,
Evlavia, răbdarea, credința și speranța.
Doar El ne izbăvește din încercări și-oferă
Învățături, să trecem prin viața efemeră.

Ne mai avertizează să evităm ispita
Care se tot strecoară ușor la fel ca mita.
Să luam în serios tot ce am învățat
Chiar din greșeala care-n Eden s-a întâmplat.