MARELE ÎNVĂȚĂTOR, ISUS

MARELE ÎNVĂȚĂTOR, ISUS
de Oana Tamazlicariu

Marele învățător Isus, trimis a fost de al Său Tată
Într-o supremă misiune, ca fața-I s-o privim noi, iată.
Iar cunoștința slavei Lui se vede pe Isus Hristos, El vindecare a adus, prin trupul Său cel prețios.

Pe Tatăl vru să ni-L arate când a venit-n-această lume
Căci oamenii nu pot să-L vadă în slava Lui fără de nume.
Doar prin Isus Îl vom cunoaște pe Dumnezeu, să ne uităm
La Fiul Său când ne învață, în toate să Îl ascultăm.

Isus L-a reflectat pe Tatăl cu acuratețe și noi azi
Suntem chemați la fel să facem, urmându-i pilda și ca brazi
Să stăm pe stânca cea înaltă, să fim lumină ca Isus,
El apăru când nicio șansă nu mai aveam, toate s-au dus.

Un caracter frumos și sfânt și-un singur scop de-ndeplinit:
Să îL descopere pe Dumnezeu, să-nalțe omul în sfârșit.
Căci „Cine M-a văzut pe Mine pe Tatăl Meu el a văzut”
L-ai înțeles pe Domnul bine, ești tu cu El ca la-nceput?

Mesajele ce Le-a transmis slujind ca robul tuturor,
Minunile ce Le-a făcut fiind supus și-ascultător
N-a zăbovit în a lăsa Cerul slăvit la schimb cu ieslea,
La ce poți azi tu renunța, ca să mai duci la semeni vestea…?

Ce lecție, ce umilință, când lumea prea ades ne cheamă
Să ne-nălțăm pe noi în toate, pe oameni nebăgând în seamă.
Ne-nstrăinăm unul de altul, stricăm ușor bune relații,
Dar mai există o minune: Isus, când ne-mpăcăm cu frații.

Căci Dumnezeu era-n Hristos și a-mpăcat lumea cu Sine
Și noi suntem azi invitați să fim părtași tu …și cu mine.
Iar împreună cu păstorii, magi, îngeri ce s-au închinat
Doar lui Hristos, dorim și noi, s-aducm slavă ne-ncetat.