Abecedarul legământului

Studii biblice Făgăduința 14 aprilie 2021

Abecedarul legământului
de Oana Tamazlicariu

Voi face un legământ cu tine,
Cum am făcut cu Noe la potop
Și l-am salvat să-i fie bine
Căci ascultarea era scumpul lui scop.

Voi binecuvânta prin tine neamuri,
Lui Avraam așa am făgăduit.
A ascultat, ieșind din țara lui când planuri
Avea, dar nu s-a împotrivit.

,,Dacă veți păzi legământul Meu”
Cum au promis israeliții la Sinai,
,,Dacă veți asculta glasul Meu”
Împărăția slavei va fi al vostru rai.

Iar noul legământ urmează…
Voi pune Legea Mea în voi
Scrisă în inimi ce vibrează,
Veți fi poporul Meu…apoi.

Și toți Mă veți cunoaște
Căci iată, v-am iertat
Păcatul și-acum în toate,
Mă veți iubi curat.