CREDINȚA LEGĂMÂNTULUI

Studii biblice Făgăduința 20 iunie 2021

CREDINȚA LEGĂMÂNTULUI
de Oana Tamazlicariu

Într-o lungă călătorie spre casă prin har
Iar gândul ne fie-ndreptat spre Calvar
Când vom înțelege profund sacrificiul
Vom ști ce înseamnă și chinul, supliciul.

Pe buzele noastre vor fi osanale,
În inimi duioase doar vorbele Sale,
Mândria și ura nu-și vor găsi loc
Ci doar ea, iubirea, striga-va cu foc.

Topește și suflet, transformă caracterul,
Umblă prin sentimente, le potrivește cu Cerul
Credința ne schimbă, trăi-vom prin ea,
Neprihăniți pentru Domnul, lucind ca o stea.

A dres El spărtura și viața ne-a dat,
Plătind cu-al Său sânge, când noi am călcat
A Sa Lege Sfântă… și încă ne dorește
Să fim lângă Dânsul, pe veci ne primește.

”Nu cu lucruri pieritoare ați fost răscumpărați
Cu argint sau cu aur,” murdari cum erați
Hristos, Mielul blând și fără prihană
E Cel ce-a spălat a pământului rană.