LEGĂMÂNTUL CEL NOU

Studii biblice Făgăduința 5 iunie 2021

LEGĂMÂNTUL CEL NOU
de Oana Tamazlicariu

”Iată vin zile, zice Domnul…”
Când voi reînnoi legământul
Cu voi casa lui Iuda, cu Israel
Căci pe altar, jertfit a fost un Miel…

Acum ca Mare Preot El e Mijlocitorul
Și nu mai sunt leviții, ci doar Mântuitorul
Și-oricine se întoarce de la a lui păcate
Crezând în Dumnezeu, ele vor fi iertate.

Legea este aceeași, ea nu a fost schimbată
Hristos a împlinit-o în a Lui viață toată.
Poporul a călcat-o în vechiul legământ
Și n-au ținut la ea, nici la al lor cuvânt.

Condiția supremă acum e ascultarea
Să nu mai așteptăm, căci scumpă e chemarea.
,,Veniți, veniți la Mine voi toți împovărați”
În a Mea Casă mare, ca să vă bucurați.

Eu inima de piatră o voi înlocui,
Voi pune un duh nou, în voi va locui
Dreptatea, bunătatea și Legea Mea curată,
Păzind-o veți avea o viață minunată.