LEGEA LEGĂMÂNTULUI

Studii biblice Făgăduința 24 mai 2021

LEGEA LEGĂMÂNTULUI
de Oana Tamazlicariu

„Povățuiește-mă pe cărarea poruncilor Tale,
Căci îmi place de ea” și știu că astă cale
Cu limite trasate și reguli stabilite,
E dreaptă și croiește relații reușite.

Iar omul ce-și găsește plăcerea-n Legea Lui
E binecuvântat, căci el cugetului
Nu-i dă odihnă ziua, nici noaptea și dorește
Să fie sfătuit, de Cel ce îl iubește.

Legea arată modul de viață stabilit
În legământul Său, spre-a fi om fericit,
Să excelezi moral, civil, religios,
În viața socială, în toate credincios.

Și nu vom fi mereu în stare să discernem,
Căci providența Sa noi nu o înțelegem.
Dar știm că El e demn de încredere și vrea,
Ca-n Lege să vedem siguranța și libertatea.

Credința lui Avraam a fost neprihănire
Și l-a numit prieten, a dus la-ndeplinire
Prin ascultare voia lui Dumnezeu, chiar dacă
Ostroavele se mută și râurile seacă.

Iar dacă mai întâi în suflet e iubire,
Automat există o ordine în fire.
Și viața ne va fi mereu armonioasă
Având o legătură cu El, cu Legea frumoasă.