DIN AVRAM ÎN AVRAAM

Studii biblice Făgăduința 9 mai 2021

DIN AVRAM ÎN AVRAAM
de Oana Tamazlicariu

Din Avram, tatăl este înălțat,
Iehova numele i-a transformat
În Avraam, tatăl multor neamuri,
Ascultător de Domnul și de a Sale planuri.

,,Căci Eu îl cunosc și știu”
Va porunci la orice fiu
Din a lui casă, să se țină
De calea care duce spre Lumină.

,,Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic
Umblă înaintea Mea fără prihană,”vrednic.
,,Voi face un legământ între Mine și tine
Și te voi înmulți nespus,”tu fă doar bine!

Aceasta e esența: credința în Hristos,
Ea duce la ascultare pe orice om pios.
Și binecuvântarea de-atunci făgăduită,
Primită de Avraam, ni-e nouă rânduită.