SANCTUARUL NOULUI LEGĂMÂNT

Studii biblice Făgăduința 16 iunie 2021

SANCTUARUL NOULUI LEGĂMÂNT
de Oana Tamazlicariu

Mijlocitorul unui nou legământ, Isus,
Prin moartea Lui putem ajunge sus.
Abaterile întâiului legământ au fost iertate
Iar veșnicia moștenitoare la ușă bate.

Să căpătăm ce-a fost cândva făgăduit,
Suntem chemați…dar nu la infinit.
Mai este și un: „dacă”… dorim să ascultăm?
El partea și-a făcut-o, noi ce mai așteptăm?

,,S-a dat pe Sine Însuși ca să ne smulgă
Din acest veac rău,” S-a umilit și-n rugă,
Mai mijlocește încă la Tatăl pentru noi,
Ne-a înlocuit la cruce, să fim oameni de soi.

,,Voi așeza Locașul Meu în mijlocul vostru
Nu vă voi urî, voi umbla în mijlocul vostru”
Păcatul transferat spre sanctuar prin sânge,
Arată spre Acela ce-ades pentru noi plânge.

A luat asupra Lui a mea vină și-a ta,
Dorind comuniunea, restabilind dreptatea
,,Ca sângele taurilor să șteargă păcatele,
Este cu neputință,” doar Dumnezeu știe faptele.

Durerile le înțelege, ispite și-ncercări
Face spre noi punți, croiește noi cărări.
Nepăsători să fim de-așa o mântuire?
Nu…, nu pierdem părtășia cu El la fericire.