SEMNUL LEGĂMÂNTULUI

Studii biblice Făgăduința 29 mai 2021

SEMNUL LEGĂMÂNTULUI
de Oana Tamazlicariu

Păziți Sabatul ca un legământ necurmat!
El este semn veșnic, că Domnul a răsuflat
În ziua a șaptea și-astfel S-a odihnit,
Exemplu pentru noi… că-n șase a trudit.

,,Adu-ți aminte …”de creațiune,
„Adu-ți aminte…”de comuniune
Sabatul e semnul de identificare
Pentru acei ce păzesc Legea Sa cu ardoare.

„Să nu care cumva să nu țineți
Sabatele Mele,” nu-i greu și puteți.
„Acesta e semnul între Mine și voi
Că Eu sunt Domnul,” vă scap din nevoi.

Am binecuvântat și sfințit ziua a șaptea,
Lumina cea bună ce-mprăștie noaptea.
Cunoașteți astfel că sunteți sfințiți,
Ai Mei pentru veci și mult, mult iubiți.