MÂNGÂIAȚI PE POPORUL MEU

Studii Biblice Isaia 25 februarie 2021

„MÂNGÂIAȚI PE POPORUL MEU”
de Oana Tamazlicariu

Prin Isaia, Dumnezeu aduse mângâiere
Acelora ce-au suferit necazuri și durere.
L-au înțeles greșit pe Domnul, mereu L-au acuzat
Iar Legea o priveau ca jug ce greu i-a apăsat.

„Vestește dar Sionului acea veste prea bună”
În Iuda și-n Ierusalim din nou glasul răsună
„Iată Dumnezeul vostru vine cu putere”
El își va paște turma blând, după a Sa plăcere.

Veni și Simeon la Templu mânat de Duhul Sfânt
Iar Pruncul ce l-a luat în brațe-i Lumina pe Pământ.
Vesti la rândul ei și Ana că mântuire a găsit
Isus, e Cel mult așteptat și iată a venit.

S-a întors la cei ce L-au urât, speranță să le dea
Și calea i s-a pregătit pentru-a călca pe ea
„Pocăiți-vă căci Împărăția Cerurilor este aproape”
Și faceți Legământ cu El, pân-nu închideți pleoape.

El este Creatorul nostru și Lui i se cuvine
A noastră închinare, cinste și inimi de iubire pline.
El ne va mângâia duios pe fiecare-n parte
De-L ascultăm… vom birui, așa cum scrie-n Carte.