PĂRINȚII PEREGRINI

Studii Biblice Isaia 19 ianuarie 2021

PĂRINȚII PEREGRINI
de Oana Tamazlicariu

La început de secol șaptesprezece, monarhul Angliei a hotărât
Să se supună Puritanii, spre-a nu fi alungați,…urât
Căci statul obliga pe orișicine ca să participe la slujbele-n biserici
Și nu contau convingeri bune, rele, el îi dorea pe toți catolici.

O țară ospitalieră…Anglia a încetat ca să mai fie.
Plecat-au credincioșii spre Olanda și chinuiți de sărăcie,
Îi mulțumeau lui Dumnezeu că sunt doar peregrini,
Că-n patria cerească nu vor mai crește spini.

Ei s-au unit prin legământ să meargă pe a Domnului cărare
Descoperind frumoase adevăruri noi și cercetând cu Biblia de au valoare.
Dorința după libertate i-a însuflețit peste oceane ca să treacă,
Să fie-acel popor puternic, un râu pe care nimeni nu îl seacă.

Iar după unsprezece ani, Williams sosi în Lumea Nouă
Spunea că Statul pedepsește crima, dar niciodată conștiința vouă.
Cerea-n religie libertatea, fără ca magistrați cu drepturi
Să vină cu autoritatea, doar Hrist să fie-n a lor piepturi.

Puterea nu a fost de acord, astfel din colonii l-au alungat.
El a fugit prin gerul iernii și la un trib de indieni a stat.
Și după alte luni de zile își continuă iar drumul
A-nființat un stat modern, în Rode Island, primul.

Republica Americană avea principiu, temelie,
Civil, religios în drepturi, independență-n a lor glie.
Căci Constituția garantează o libertate-a conștiinței
Și Dumnezeu e mai presus de oameni devotați științei.

În Europa a ajuns vestea despre această țară,
Unde te poți bucura în voie de libertatea de afară.
Iar Massachusetts oferea primire bună, ajutor
Fugarilor năpăstuiți, îi găzduiau în statul lor.

O temelie a credinței era Scriptura-n a lor casă.
În școli, biserici, se vedeau roade prin viața cea frumoasă.
Inteligenți și economi, în curăție, cumpătare,
O Federație de State mari au devenit ca așezare.

Mânați au fost către Americi mulți alții mai puțin pioși.
Ei nu-L doreau pe Hrist în inimi, ci doar avere, bani frumoși.
În acest fel, nepocăiți, stricat-au oamenii curați.
Iar rătăciri și superstiții au presărat printre-a lor frați.

Satana a recurs din nou la planul său de compromis.
Ce n-a putut prin persecuții…cu-apostazia a învins.
Tradițiile vor ruina pe toți acei ce nu citesc,
Din Biblie și n-au credință…au rădăcini ce putrezesc.