„VENIȚI LA MINE…”

Studii biblice: Odihnă în Hristos 6 august 2021

„VENIȚI LA MINE…”
de Oana Tamazlicariu

Trudiți și împovărați?
Odihnă ca să aflați
La Mine voi veniți
Nu amânați, fiți iscusiți.

Al Meu jug este bun,
Poveri grele nu pun,
Căci vreau să vă adun
Din orice loc, cătun.

În ceruri sus să fiți,
Să nu mai obosiți
De Satan fugăriți
Haideți…, nu zăboviți!

„Căci Eu sunt blând, smerit
Cu inima”și v-am iubit,
Pe cruce fost-am răstignit
Și moartea Eu am biruit.